Welkom bij SCPO Lelystad

SCPO is de stichting voor bijzonder primair onderwijs in Lelystad, met zeven reguliere basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs. 'Geloof, hoop én leren' is de drieslag waar wij binnen de Stichting Christelijk Primair Onderwijs voor staan en voor gaan. Wij bieden de aan ons toevertrouwde kinderen een veilige plek, waar zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. 

 

Bij ons voelt elk kind zich gezien, gewaardeerd en gestimuleerd. Wij werken samen met ouders aan opvoeding en onderwijs. Hierbij denken we in mogelijkheden, gaan we uit van het positieve, blijven we leren en ontwikkelen. Wij voelen ons verantwoordelijk voor en bouwen mee aan de maatschappij en we zijn toekomstgericht. In ons onderwijs staan brede vorming, onderzoekend en ontwerpend leren, en het continu verbeteren centraal. Daarnaast hebben onze scholen hun eigen onderwijskundige inkleuring, om zo recht te kunnen doen aan de leerbehoeften van de kinderen.

 

Nieuws

Preview foto
19 juli 2017
Maandbericht - "Al lerende leren wij" (7)
De zomervakantie biedt ons tijd voor ontspanning en onthaasting, én voor bezinning en reflectie. Geen overbodige luxe in een tijd waarin we vooral worden aangesproken op de effectiviteit en efficiëntie van ons onderwijs. 
Lees meer ›

Preview foto
14 juli 2017
Nieuwe directeur CBS Ichthus
Het bestuur van SCPO Lelystad is verheugd mee te kunnen delen dat we er in geslaagd zijn voor onze CBS Ichthus een nieuwe directeur/schoolleider te benoemen. 
Lees meer ›

  • Geloof
    Geloof als drijfveer voor ons handelen.
  • Hoop
    Hoop als optimisme met opgestroopte mouwen.
  • Leren
    Leren als onze intrinsieke motivatie.