Welkom bij SCPO Lelystad

Stichting Christelijk Primair Onderwijs Lelystad biedt bijzonder goed onderwijs aan zo’n 1.450 leerlingen verspreid over acht basisscholen, waarvan zeven reguliere en één speciale. Wij bieden kinderen een veilige plek waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Bij ons voelt elk kind zich gezien, gewaardeerd en gestimuleerd. Wij werken samen met ouders aan opvoeding en onderwijs. Hierbij denken we in mogelijkheden, gaan uit van het positieve, blijven leren en ontwikkelen. Wij voelen ons verantwoordelijk voor en bouwen mee aan de maatschappij en zijn toekomstgericht. Zo staat onderzoekend en ontwerpend leren binnen onze basisscholen nadrukkelijk op de onderwijsagenda.

Nieuws

Preview foto
15 februari 2017
Maandbericht - "Al lerende leren wij"(2)
"Opvoeding en democratie zijn broertje en zusje, omdat de vrijheid een mogelijkheid is die in het samenleven met anderen geleerd moet worden".

Dit citaat van pedagoog Kees Boeke (1884-1966) is wat mij betreft om meerdere redenen actueler dan ooit. Laat ik mij tot de invalshoek van het onderwijs beperken.

 

"Al lerende leren wij"(2)


Preview foto
10 februari 2017
Jan Korf nieuw lid Raad van Toezicht SCPO
De Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs (SCPO) te Lelystad heeft per 7 februari 2017 in de persoon van Jan Korf een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Lees meer ›

  • Geloof
    Geloof als drijfveer voor ons handelen.
  • Hoop
    Hoop als optimisme met opgestroopte mouwen.
  • Leren
    Leren als onze intrinsieke motivatie.