Welkom bij SCPO Lelystad

SCPO is de stichting voor bijzonder primair onderwijs in Lelystad, met zeven reguliere basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs. 'Geloof, hoop én leren' is de drieslag waar wij binnen de Stichting Christelijk Primair Onderwijs voor staan en voor gaan. Wij bieden de aan ons toevertrouwde kinderen een veilige plek, waar zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. 

 

Bij ons voelt elk kind zich gezien, gewaardeerd en gestimuleerd. Wij werken samen met ouders aan opvoeding en onderwijs. Hierbij denken we in mogelijkheden, gaan we uit van het positieve, blijven we leren en ontwikkelen. Wij voelen ons verantwoordelijk voor en bouwen mee aan de maatschappij en we zijn toekomstgericht. In ons onderwijs staan brede vorming, onderzoekend en ontwerpend leren, en het continu verbeteren centraal. Daarnaast hebben onze scholen hun eigen onderwijskundige inkleuring, om zo recht te kunnen doen aan de leerbehoeften van de kinderen.

 

Nieuws

Preview foto
19 oktober 2017
Maandbericht - "Al lerende leren wij" (9)
Kinderen zijn nieuwsgierig en willen de wereld om hen heen ontdekken. De meeste dingen leren ze door ze gewoon te doen. Zo leren ze fietsen letterlijk met vallen en opstaan. Hun vaardigheid wordt verbeterd door training en ervaring. Langzaam maar zeker wordt hun wereld een beetje groter en willen ze nieuwe dingen onderzoeken. 
Lees meer ›

Preview foto
06 oktober 2017
Geslaagde studiemiddag SCPO
Op 4 oktober jl. hield SCPO Lelystad haar jaarlijkse studiemiddag voor alle medewerkers, in Congrescentrum De Pijler. 

De aftrap van deze middag werd verzorgd door mevrouw Elly van Wageningen, wethouder van de Gemeente Lelystad voor onder andere onderwijs en jeugdhulp.

 
Lees meer ›


  • Geloof
    Geloof als drijfveer voor ons handelen.
  • Hoop
    Hoop als optimisme met opgestroopte mouwen.
  • Leren
    Leren als onze intrinsieke motivatie.