Welkom bij SCPO Lelystad

Stichting Christelijk Primair Onderwijs Lelystad biedt bijzonder goed onderwijs aan zo’n 1.450 leerlingen verspreid over acht basisscholen, waarvan zeven reguliere en één speciale. Wij bieden kinderen een veilige plek waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Bij ons voelt elk kind zich gezien, gewaardeerd en gestimuleerd. Wij werken samen met ouders aan opvoeding en onderwijs. Hierbij denken we in mogelijkheden, gaan uit van het positieve, blijven leren en ontwikkelen. Wij voelen ons verantwoordelijk voor en bouwen mee aan de maatschappij en zijn toekomstgericht. Zo staat onderzoekend en ontwerpend leren binnen onze basisscholen nadrukkelijk op de onderwijsagenda.

Nieuws

Preview foto
16 januari 2017
Maandbericht - "Al lerende leren wij"
We zijn het nieuwe jaar 2017 hoopvol begonnen. In ons koersplan hebben we hoop omschreven als 'optimisme met opgestroopte mouwen'. We zullen zowel het optimisme als die opgestroopte mouwen hard nodig hebben, omdat we leven in een tijd van polarisatie, angst, terrorisme en algehele verharding van de maatschappij. Door internet en de (sociale) media krijgen deze negatieve aspecten meer aandacht dan ooit. Terwijl er ook heel hoopvolle dingen gebeuren. 

 

                                                'Al lerende leren wij'                                                                                                   


  • Geloof
    Geloof als drijfveer voor ons handelen.
  • Hoop
    Hoop als optimisme met opgestroopte mouwen.
  • Leren
    Leren als onze intrinsieke motivatie.