Welkom bij SCPO Lelystad

Stichting Christelijk Primair Onderwijs Lelystad biedt bijzonder goed onderwijs aan zo’n 1.450 leerlingen verspreid over acht basisscholen, waarvan zeven reguliere en één speciale. Wij bieden kinderen een veilige plek waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Bij ons voelt elk kind zich gezien, gewaardeerd en gestimuleerd. Wij werken samen met ouders aan opvoeding en onderwijs. Hierbij denken we in mogelijkheden, gaan uit van het positieve, blijven leren en ontwikkelen. Wij voelen ons verantwoordelijk voor en bouwen mee aan de maatschappij en zijn toekomstgericht. Zo staat onderzoekend en ontwerpend leren binnen onze basisscholen nadrukkelijk op de onderwijsagenda.

Nieuws

Preview foto
29 september 2016
Tijdelijke huisvesting SBO De Vogelveste in OBS Het Spectrum
Op 24 september jl. werd onze SBO De Vogelveste getroffen door een brand die het voor langere tijd onmogelijk maakt om het gebouw te gebruiken voor lesgeven. 
Lees meer ›

  • Geloof
    Geloof als drijfveer van ons handelen.
  • Hoop
    Hoop als optimisme met opgestroopte mouwen.
  • Leren
    Leren als onze intrinsieke motivatie.