Nieuws

20 juli 2018

Afscheid en nieuw begin (2)

Dit schooljaar nadert nu echt zijn eind. Gelukkig hebben we binnen SCPO Lelystad de vaste vacatures nog voor de zomervakantie kunnen invullen. Op directieniveau willen we graag nog een wisseling van de wacht communiceren.

Afscheid en nieuw begin (2)
Op IKC Het Mozaïek heeft directeur Wilma van Harten op maandag 16 juli afscheid genomen. Het was een stralende dag, die werd ingekleurd met een voorstelling voor alle kinderen van het Integraal Kind Centrum. ‘Wees zuinig op de natuur’ was de serieuze boodschap die wij via ‘Buurman in de natuur’ meekregen van Wilma van Harten. Zij gaat, na zeven jaar werkzaam te zijn geweest op IKC Het Mozaïek en zes jaar op CBS Ichthus, werken bij het lectoraat ‘Leiderschap in Opvoeding en Onderwijs’ van Windesheim Flevoland. Daarnaast blijft Wilma nog een stukje beeldcoaching doen binnen SCPO. We bedanken haar voor haar inspirerende inzet en wensen haar succes in de nieuwe functie!

 

Tegelijkertijd zijn wij verheugd te kunnen melden dat we, GO! Kinderopvang en SCPO Lelystad, er in gezamenlijkheid in geslaagd zijn een nieuwe directeur voor het kindcentrum te benoemen. Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt Ingeborg Gels de nieuwe directeur van zowel de school als de peuterspeelzaal en de kinderopvang. Hierdoor hebben we nog meer mogelijkheden om de doorgaande lijn en het integrale aanbod te versterken.

 

Op de valreep voor de vakantie stelt Ingeborg Gels zich graag even voor:  

 

“Mijn naam is Ingeborg Gels en ik ga op 1 september a.s. starten als de nieuwe directeur van IKC Het Mozaïek. Ik woon, samen met mijn vier pubers, in Dronten.

Momenteel werk ik als leidinggevende in de kinderopvang. Mijn loopbaan is echter gestart binnen het basisonderwijs. Mijn kennis en ervaring binnen zowel opvang als onderwijs ga ik vol enthousiasme inzetten om samen met alle teamleden, kinderen en ouders verder te bouwen aan het Mozaïek.

In september zal ik twee dagen in de week aanwezig zijn (dinsdag en vrijdag). Vanaf oktober wordt dit verder uitgebreid met de maandag en donderdag.

Ik hoop in het nieuwe schooljaar zo snel mogelijk met iedereen kennis te maken. Maar voor nu wil ik graag iedereen eerst een hele fijne en zonnige vakantie toewensen!”

 

Wij, GO! Kinderopvang en SCPO Lelystad, heten Ingeborg van harte welkom en zien uit naar de samenwerking! Voor nu wens ik iedereen eerst ook een hele fijne vakantie toe!

 

Willem de Jager                                                                      20 juli 2018      

College van bestuur SCPO Lelystad