Nieuws

08 februari 2018

CBS 3Sprong bouwt letterlijk aan de toekomst

Het schooljaar was nog maar amper begonnen, of de leerlingen van CBS 3Sprong startten met het project ‘Bouw je eigen woonwijk’ in het kader van ’50 jaar Lelystad’. In de 10 weken daarna is er door alle groepen van de school heel hard gewerkt met het thema Bouwen. Dat heeft geresulteerd in een mooie tentoonstelling als afsluiting.

CBS 3Sprong bouwt letterlijk aan de toekomst
Leerlingen mochten in groepjes hun eigen droomwijk vormgeven in een maquette, en dat is gelukt! Om al dat moois te bewonderen was het op de dag van de oplevering een komen en gaan van ouders die door hun eigen kinderen werden rondgeleid langs de meest bijzondere, nieuwe wijken. Zelfs de burgemeester van Lelystad kwam een kijkje nemen!

 

Maar het eindproduct was niet het belangrijkste onderdeel in het hele traject. Er ging een voorbereidend traject aan vooraf waarin een werkgroep met medewerkers van Kubus, FlecK (Flevolands expertisecentrum kunst & cultuur) en PABO Windesheim, met een aantal leerkrachten uit onder- en bovenbouw hebben samengewerkt. Dit om juist procesgericht te werk te gaan, waarbij een onderzoekende houding van de leerlingen wordt gestimuleerd en waar techniek, creativiteit en de 21ste eeuwse vaardigheden een doelgerichte plek in de lessen krijgen. Lelykracht, vertegenwoordigt door New City Kidz, sloot in september in de samenwerking aan.

 

 

Wat ging er aan vooraf 

In het schooljaar 2016-2017 heeft CBS 3Sprong ervaring opgedaan met het FleCk-project Post uit Hoophuizen & Zelhorst. Een project dat is gericht op het ontwikkelen van creativiteit binnen cultuureducatie. De kinderen worden hierbij uitgedaagd een plotseling opkomend probleem zelf op te lossen. Daarnaast volgde de school een traject over Onderzoekend & Ontwerpend leren binnen Wetenschap & Techniek (Windesheim). Omdat er veel overeenkomsten zijn in de didactiek van het creatieve proces en Onderzoekend & Ontwerpend leren, ontstond het idee om beide benaderingen te combineren. Hierdoor is het mogelijk om op een logische manier vakoverstijgende leerdoelen als 21ste eeuwse vaardigheden, thematisch- of vakgeïntegreerd werken te bereiken, zonder dat dit extra onderwijstijd vergt.

 

Het project ‘Bouw je eigen woonwijk’ is het eerste resultaat van de samenwerking binnen genoemde projectgroep, waarbij de leerkrachten van CBS 3Sprong hebben geleerd zelf lessen te schrijven voor steeds nieuw thema’s. Het eindresultaat mocht er zijn. Maar belangrijker is de ingeslagen weg, waarbij zowel de leerkrachten als de leerlingen positieve ervaring hebben opgedaan met het bouwen aan een andere onderwijsvorm, waar creativiteit en techniek hand in hand gaan.

 

Nieuwsbrief onderwijs, Kubus Lelystad

februari 2018