Nieuws

06 oktober 2017

Geslaagde studiemiddag SCPO

Op 4 oktober jl. hield SCPO Lelystad haar jaarlijkse studiemiddag voor alle medewerkers, in Congrescentrum De Pijler. 

De aftrap van deze middag werd verzorgd door mevrouw Elly van Wageningen, wethouder van de Gemeente Lelystad voor onder andere onderwijs en jeugdhulp.

 


Geslaagde studiemiddag SCPO
Aan de vooravond van de Dag van de Leraar op 5 oktober, dit jaar ook de stakingsdag van leerkrachten voor minder werkdruk en een beter salaris, gaf zij de leerkrachten mee dat zij een geweldig vak hebben. Leerkrachten staan immers aan de basis van onze samenleving.

De samenleving is gebaat bij actieve burgers die kritisch kunnen denken, die kunnen communiceren en samenwerken en die creatief zijn. Dit sluit aan op de visie van SCPO waarin voortdurend gezocht wordt naar een balans tussen drie domeinen; kwalificatie (het je eigen maken van kennis en vaardigheden), burgerschapsvorming en persoonsvorming.

 

In haar toespraak verwees mevrouw Van Wageningen naar haar bezoek aan een tweetal SCPO-scholen op 2 oktober jl., CBS 3Sprong in de wijk Landerijen en CBS Driestromenland in de Waterwijk. Daarbij was zij geraakt door de inzet en betrokkenheid van leerkrachten én leerlingen, hoe verschillend de scholen ook zijn qua omgeving en leerlingenpopulatie.

 

Na de aftrap van deze studiemiddag, waren er voor de ruim 100 aanwezigen twee rondes met elk vier workshops, afgestemd op het boeiende vak van de leerkracht en aansluitend bij de binnen SCPO geldende cyclus van Continu Verbeteren.

 

Foto's: Fotostudio Wierd