Nieuws

10 oktober 2018

Geslaagde studiemiddag SCPO Lelystad

Op 3 oktober jl. werd de jaarlijkse studiemiddag voor alle medewerkers van SCPO in congrescentrum De Pijler gehouden. De middag stond in het teken van betekenisvol onderwijs én betekenisvol evalueren en verantwoorden. 

Geslaagde studiemiddag SCPO Lelystad
Wat vinden wij betekenisvol en daarmee goed onderwijs? Goed onderwijs gaat in ieder geval over het heden en de toekomst. Daarom hebben we een dubbele opgave: verbeteren en vernieuwen. Daarbij geldt de vraag: wat is beter en wat is nieuw? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen SCPO Lelystad vernieuwen we niet om het vernieuwen, maar omdat we het onderwijs willen verbeteren en aanpassen aan de omstandigheden rond de school. Omdat alle kinderen recht hebben op goede onderwijskansen. Onze scholen geven daarom vorm aan het onderwijs vanuit de pedagogische opdracht die zij zich stellen. In het curriculum staat brede vorming centraal: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. 

 

 

 

 

 

Met ons onderwijs willen we kinderen op weg helpen om ‘volwassen-te-willen-zijn’. Maar hoe kun je die ontwikkeling verantwoorden? Hoe laten we met feiten zien wat een kind weet, kan, voelt en is of wil worden? Want onze pedagogische opdracht vraagt om betekenisvol verantwoorden. Daarover hebben we het tijdens de drukbezochte studiemiddag met elkaar gehad. En daarover blijven we het gesprek met elkaar aangaan de komende tijd, ook in verband met het op te stellen nieuwe Koersplan voor de komende jaren.

 

 

 

 

Willem de Jager

College van Bestuur SCPO Lelystad