Nieuws

08 mei 2017

Lelystad hoogbegaafd

Hoogbegaafde kinderen binnen het regulier basisonderwijs in Lelystad houden. De schoolbesturen van SchOOL, SKO, SCPO en de Gemeente zetten voor dit doel een proefproject op. Het idee is om binnen het basisonderwijs één dag per week specifieke lessen aan te bieden op drie locaties in Lelystad. 

Lelystad hoogbegaafd
Daar kunnen hoogbegaafde kinderen elkaar ontmoeten en krijgen zij een onderwijsarrangement op maat. Hiervoor wordt 60.000 euro uitgetrokken. Voor de pilot zijn nu zo’n tachtig kinderen in beeld.

 

Bij aanvang van het project is een nulmeting uitgevoerd, om een goed beeld te krijgen van de huidige stand van zaken van het hoog- en meerbegaafden aanbod in het primair onderwijs Lelystad. Dit met het doel om het in het project te ontwikkelen speciale onderwijsarrangement daarop optimaal te laten aansluiten. SCPO Lelystad heeft op dit moment al twee bovenschoolse initiatieven, op CBS De Schakel en CBS De Wingerd. Toch zien we binnen SCPO een duidelijke meerwaarde van het gezamenlijk optrekken, omdat ook deze kinderen recht hebben op een 'thuisnabij' passend onderwijsaanbod. 

 

Inspiratiebijeenkomst

Op 28 juni 2017 organiseert Passend Onderwijs Lelystad een studiebijeenkomst waar verschillende workshops worden gegeven. Tijl Koenderink (Novilo) is een bevlogen en inspirerende spreker en hij zal de dag met ons openen met zijn visie over wat het onderwijs van ons nodig heeft. Hij is specialist hoogbegaafdheid, ondernemer en auteur van de boeken ‘De 7 Uitdagingen’ en ‘Is het voor een cijfer?’. In heel Nederland is Tijl actief als gastspreker en expert op het gebied van cognitief getalenteerde kinderen.

Geïnteresseerd en/of nieuwsgierig geworden? Houd de website lelystadhoogbegaafd.nl in de gaten. Zodra er meer informatie beschikbaar is, zal dat hier te lezen zijn!