Nieuws

21 december 2018

Maandbericht (21) - Iedereen telt mee

Het klassieke kerstverhaal laat ons zien hoe Jezus werd geboren in een stal. Er was geen wieg voor Hem weggelegd, het enige dat gebruikt kon worden was een voederbak.

 

Tijdens de kerstviering van onze CBS Horizon in de Ontmoetingskerk nam iedere groep op geheel eigen wijze


Maandbericht (21) - Iedereen telt mee
een stukje van het klassieke kerstverhaal over de geboorte van Jezus voor zijn rekening. Het leidende thema van de viering was ‘Iedereen telt mee’. Een mooi thema, passend bij de kerstboodschap en bij onze onderwijsopdracht.

 

In het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind is vastgelegd dat ieder kind het recht heeft om mee te mogen doen, mee te tellen en te leren. Ieder weldenkend mens zal deze rechten onderschrijven. Maar wat betekenen die rechten concreet, lukt het ons om hier handen en voeten aan te geven? Want zo eenvoudig is het niet om voor ieder kind die rechten te garanderen. Kinderen die in velerlei opzichten van elkaar verschillen. Het is een complexe opdracht, waarvoor het onderwijs onmogelijk in haar eentje verantwoordelijk kan worden gesteld.

 

Onze maatschappelijke opdracht is het onderscheiden van het goede en het inrichten van praktijken in het onderwijs vanuit de wil om het goede leren, het goede leven en het goede samenleven gestalte te geven. Het goede dient meetbaar, merkbaar en ongrijpbaar in onze scholen aanwezig te zijn. Binnen SCPO Lelystad zijn wij gemotiveerd om daar elke dag een bijdrage aan te leveren. Dat maakt ons onderwijs namelijk betekenisvol, toekomstbestendig en onderscheidend.

 

We voelen ons daarbij gesterkt door de christelijke traditie van “geloof, hoop en liefde; deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.” Die liefde voor elk kind is door een betrokken leerkracht als volgt kort en bondig beschreven: “Aan het einde van de dag telt maar één ding: heb je elk kind gezien? En heeft elk kind dat gevoeld?”

 

Ik wens iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

 

Willem de Jager,      

Voorzitter College van Bestuur SCPO Lelystad                           21 december 2018