Nieuws

21 januari 2019

Maandbericht (22) - Nieuw Koersplan 2019-2023

SCPO Lelystad heeft een nieuw Koersplan voor de komende jaren vastgesteld. Met dit Koersplan willen we een goed onderbouwd en overtuigend verhaal neerleggen, op basis waarvan een inhoudsvolle dialoog kan plaatsvinden over wat we onder goed onderwijs verstaan.

Maandbericht (22) - Nieuw Koersplan 2019-2023
We willen recht doen aan de optimale ontwikkelkansen voor alle leerlingen die ons worden toevertrouwd. In ons onderwijs betekent dat: zorgen dat de talenten van de leerlingen verbonden zijn met de opgaven in de echte wereld. Het betekent ook: zorgen dat ons onderwijs leerlingen niet berooft van een toekomst met de kennis van gisteren. We geven leerlingen een toekomst, door ze voor te bereiden op de wereld van morgen.

 

In een dynamische en complexe wereld is het zaak om focus te houden op wat er voor leerlingen werkelijk toe doet. Dat ligt besloten in onze kernopdracht als onderwijsorganisatie en in wat we willen bereiken voor de leerlingen van onze scholen. Daarom dient ons onderwijs altijd drie doelen: kwalificatie, socialisatie en persoonswording.

 

Bij kwalificatie gaat het om het opdoen van kennis en vaardigheden die je in je latere leven nodig hebt. Socialisatie is de vorming tot lid van een gemeenschap, het overnemen van bestaande normen en waarden. Bij persoonswording gaat het om de persoonlijke vorming tot een zelfstandig, verantwoordelijk en kritisch individu. De scholen van SCPO Lelystad hebben de taak om op deze drie domeinen de talentontwikkeling van leerlingen te versterken.

 

Naast richting geven we ook ruimte. Onze ambities worden gevoed door een verlangen om vorm te geven aan het best denkbare onderwijs voor onze leerlingen. Die vorm kan en mag er op elke school anders uitzien, zolang het maar getuigt van dezelfde bezieling en drijfveren. En we zijn niet alleen van goede wil, we tonen ook daadkracht. Het verhaal dat we samen uitdragen, leven we voor in de ideeën die we ontwikkelen, de inspiratie die we met elkaar delen en de initiatieven die we ondernemen.

 

Graag nodig ik je uit het nieuwe Koersplan te lezen! In de uitgebreide managementversie gaan we dieper in op het waarom, het hoe, het wat en het waardoor. Ook geven we puntsgewijs aan wat we in 2023 willen zien, voelen, merken en meten.

Een verkorte, en meer toegankelijke, publieksversie van het Koersplan is hier beschikbaar. 

 

Willem de Jager,                                                                         21 januari 2019

Voorzitter College van Bestuur SCPO Lelystad