Nieuws

06 februari 2019

Maandbericht (23) - Ruimte voor goed onderwijs

SCPO Lelystad heeft een nieuw Koersplan vastgesteld voor de komende jaren. Naast de uitgebreide managementversie is nu ook de verkorte publieksversie beschikbaar. 

 


Maandbericht (23) - Ruimte voor goed onderwijs
In dit Koersplan voor de komende jaren hebben we duidelijk gemaakt op welke manier we richting en ruimte willen bieden voor goed onderwijs. Goed onderwijs is voor SCPO Lelystad betekenisvol onderwijs, omdat ervaring de motor is die ons op het pad voert naar kennis. Naarmate leerlingen meer en meer diverse ervaringen (kunnen) opdoen, wordt meer voldaan aan de wens om de wereld in brede zin te leren kennen. Of, in de woorden van pedagoog en filosoof John Dewey: “Ervaring is de motor die ons voert naar kennis en die ons de wereld in brede zin laat kennen. Zoveel en zo veelzijdig mogelijk.”

 

 

Goed onderwijs is voor SCPO Lelystad ook toekomstbewust onderwijs. 

We leiden onze leerlingen niet op om succesvol te zijn in de wereld van gisteren, wel om succesvol te worden in de wereld van morgen. Om onze leerlingen het zelfvertrouwen te geven om hun complexe wereld met zelfvertrouwen tegemoet te kunnen treden, sluit ons onderwijs

aan op de mogelijkheden en interesses van de leerlingen. Het Koersplan is een overkoepelend of ‘stichtingsbreed’ kader, van waaruit onze acht scholen nu hun eigen betekenisvolle, toekomstbewuste én onderscheidende Schoolplan gaan opstellen.

 

Samenhang in aanpak

 

Om succesvolle en duurzame verandering tot stand te brengen, maken we gebruik van het Coherentie-raamwerk. Dit is een dynamische, aanpasbare routekaart, die uit vier essentiële onderdelen bestaat:

 

  • focussen in de goede richting om een collectief doel te bereiken. Binnen SCPO Lelystad staat brede talentontwikkeling voorop, met aandacht voor kwalificatie, socialisatie en persoonswording;
  • samenwerkingsculturen creëren en individuele en teamrollen verduidelijken. Binnen SCPO Lelystad werken we vanuit de methode Continu Verbeteren, waarin eigenaarschap en collegiaal leren centraal staan;
  • verdiepend leren om verbeteringen te versnellen en innovatie te cultiveren. Binnen SCPO Lelystad zien we verdiepend leren als een essentieel leer- en ontwikkelproces, waarbij leerlingen zicht krijgen op het stellen van vragen die er werkelijk toe doen;
  • verzekeren van verantwoordelijkheid van binnenuit. Binnen SCPO Lelystad werken we met de Tri-band verantwoordingsmatrix, een instrument dat evalueren en verantwoorden tot een verrijking maakt van het onderwijs. Leeropbrengsten zijn volgens deze methode meer dan alleen cognitieve vaardigheden: het is het geheel van weten, doen, samenleven en zijn van leerlingen.

 

Willem de Jager,                                                                        6 februari 2019 

voorzitter College van Bestuur SCPO Lelystad