Nieuws

05 maart 2019

Maandbericht (24): Betekenisvolle verandering

Zonder aanleiding geen verandering, zonder diagnose geen ontwerp en zonder ontwerp geen resultaat. 

Maandbericht (24): Betekenisvolle verandering
Complexe tijden vragen om heldere oplossingen. Maar hoe kun je succesvolle en duurzame verandering tot stand brengen? Voordat je begint met het doorvoeren van veranderingen, moet je scherp voor ogen hebben waarom je wilt veranderen, wat daadwerkelijk aanpassing behoeft en hoe je dit het best kunt realiseren.

 

 

 

Een permanente leercultuur

 

Binnen SCPO Lelystad hebben we de overtuiging dat alle leerlingen kunnen leren als het systeem verandert van 'sorteren van talent' naar 'het ontwikkelen van de talenten van alle leerlingen'. Leren van en met elkaar, groeien en samenwerken, met de bedoeling jezelf, de ander en de groep op een hoger plan te brengen. Dat is wat we binnen SCPO Lelystad belangrijk vinden. 

 

We leren als iedereen actief betrokken is en als dit leren ook ten goede komt aan de anderen en waarbij iedereen een eigen inbreng heeft. Dit leren is alleen mogelijk in een veilig leerklimaat dat gebaseerd is op respect en vertrouwen. Leren doe je door ervaringen op te doen, te reflecteren, feedback te ontvangen en je leerpunten ook op andere terreinen toe te passen.

 

 

 

 

 


Verdiepend leren

 

We leren omdat het leerproces wordt gestuurd door de eigen wil, de persoonlijke betrokkenheid en de mate van welbevinden. De rol van de leerkracht daarbij is zich in te stellen op de ervaring, de beleving en de gevoelens van de leerling en zijn/haar handelen daarop af te stemmen. De leraar coacht als het ware de leerling door zijn/haar ervaringen heen.

 

Michael Fullan ziet in verdiepend leren een kansrijke ontwikkelingsstap voor scholen om de leerprocessen optimaal in lijn te brengen met de veranderende leerbehoeften van de leerlingen en leerlingen voor te bereiden op de toekomstige maatschappij. Verdiepend leren gaat in beginsel om het toepassen van nieuwe kennis om levensechte problemen op te lossen en verenigt een breed scala aan persoonlijke eigenschappen en vaardigheden.

 

 

CBS Driestromenland

 

Tijdens de 'bright ideas challenge' op CBS Driestromenland hebben leerlingen van groep 7 en 8 oplossingen bedacht voor grote uitdagingen. Voor drie van de 17 'UN global goals' mochten zij hun eigen creatieve uitvindingen en ideeën bedenken. En er gold maar één regel: alles kan, alles mag.

 

 

 


Eerst leerden de leerlingen wat er speelt rondom de drie thema's: water, voedsel en energie. Ze deden inspiratie op door echte innovaties te bekijken. Daarna gingen ze zelf aan de slag. Zo origineel, creatief en innovatief als maar kan. Aan de hand van ontwerpend leren, werkten teams in een paar stappen hun eigen 'bright idea' uit. En dat presenteerden ze tijdens de maandviering op 4 maart jl.

 

Het was fijn om daarbij aanwezig te mogen zijn. Complimenten aan juf Sharon voor deze praktijkgerichte aanpak van verdiepend leren. Het smaakt naar meer!   

Willem de Jager,                                                           5 maart 2019

Voorzitter College van Bestuur