Nieuws

21 december 2017

Maandbericht - "Al lerende leren wij" (11)

“Waarom kan een mens niet afwisselend groot en klein zijn? Zoals er winter is en zomer, dag en nacht, slapen en waken? Niemand zou zich er over verbaasd hebben als het inderdaad zo was; dan zouden volwassenen en kinderen elkaar wel beter begrijpen." 

Maandbericht -
Dit citaat van Janusz Korczak (1878-1942) uit ‘Als ik weer klein ben’ geeft wat mij betreft heel treffend weer waar het in het onderwijs in de kern om draait: de relatie tussen leerling en leerkracht.

“Als je onderwijs terugbrengt tot de kern, houd je de leraar en zijn of haar leerlingen over”, zegt onderwijspedagoog Luc Stevens (1941). Zijn favoriete leraar verlangde inspanning van de leerlingen en hij toonde zichzelf. Hij had volledige beheersing van zijn vak, maar wat vooral imponeerde was zijn enthousiasme, zijn levendigheid. Niet zozeer zijn deskundigheid, maar vooral zijn liefde voor de taal, dat land, die cultuur. Hij kwam ook op het sportveld kijken als hij een vrij uurtje had. “Weet je, het is het genoegen dat een leraar beleeft aan zijn of haar leerlingen. Als je dat hebt, kan je heel lang door in het vak”, aldus Luc Stevens. Zijn lijfspreuk is dan ook: “Eerst het kind, dan de leerling.”

 

Deze pedagogische cultuur van lesgeven is misschien een beetje verdwenen, maar het principe van de verbondenheid rond een thema waarbij de leerkracht de permanente inspiratiebron is en alle leerlingen het gevoel hebben dat ze erbij horen – die figuur bestaat natuurlijk nog steeds. Iemand die onuitputtelijk is als bron. Iemand die de interesse wekt en vasthoudt. Dat is wat ik de kinderen op de scholen binnen SCPO Lelystad ook gun: leerkrachten die beheersing hebben over hun vak, maar die vooral imponeren vanuit hun enthousiasme, levendigheid en betrokkenheid.

 

Dat brengt mij op de belangrijke rol die de leerkracht heeft als het gaat om het inspireren en stimuleren van de talentontwikkeling bij zijn of haar kinderen. Mijn waardering voor onze leerkrachten spreek ik dan ook graag hier op papier uit. Omdat leerkrachten zo’n belangrijke pedagogische en didactische opdracht hebben, is het nodig dat er extra investeringen in het primair onderwijs gedaan worden voor een beter salaris en minder werkdruk. Het wordt tijd dat de politiek dat gaat inzien en gaat belonen, want het is een beroepsgroep om trots op te zijn!

 

Ten slotte een praktijkvoorbeeld. Ik heb de kerstviering op onze CBS Ichthus bijgewoond. Na de kerstviering gingen de groepen naar de klaslokalen, waar zij samen met hun juf of meester de zelfgemaakte kerstmaaltijd nuttigden. Voor de ouders en verzorgers was er een zelfgemaakt buffet in de middenruimte van de school. Ik zag betrokken leerkrachten, kinderen en ouders. Mooi om te zien hoe de school de verbinding weet te maken tussen school, gezin en samenleving. Goed om te merken dat school er niet alleen is voor kennisontwikkeling, maar ook aandacht heeft voor persoonsvorming en burgerschapsvorming. Fijn om te kunnen constateren dat we binnen SCPO Lelystad een leergemeenschap zijn waar het gaat om hoofd, hart en handen.

 

Ik wens iedereen gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar!

 

Willem de Jager                                                                      december 2017

College van Bestuur SCPO Lelystad