Nieuws

17 maart 2017

Maandbericht - "Al lerende leren wij" (3)

Onderwijsvernieuwing is van alle tijden en staat permanent op de agenda. Het is ook goed dat we blijvend uitgedaagd worden om na te denken over de vraag waar onderwijs over zou moeten gaan. Een mooi voorbeeld vind ik de lerende beweging 'Operation Education' van Claire Boonstra. 

Maandbericht -
Deze beweging gelooft dat onderwijs iedereen moet voorbereiden op de snel veranderende samenleving. Of beter nog: hen in staat stellen hun eigen toekomst vorm te geven, hun eigen waardevolle samenleving te ontwerpen.

 

Persoonlijk denk ik dat het huidige onderwijssysteem nog te veel 'inhoudgedreven' is en te weinig gericht op het 'leren leren' voor de toekomst. Bij het bevorderen van dat 'leren leren' hoort een nieuwe pedagogiek en dient technologie een grotere rol te spelen dan nu gebeurt. Ik ben dan ook enthousiast over de initiatieven die worden ontplooid op een aantal scholen binnen SCPO Lelystad met betrekking tot 'onderzoekend en ontwerpend leren'. Het gaat er immers om dat de kinderen van nu straks burgers, werknemers en ondernemers worden die de uitdagingen van de toekomst kansrijk aan kunnen gaan. 

 

Het is de kunst om deze doorontwikkeling zo eenvoudig en succesvol mogelijk te maken. Volgens onderwijsonderzoeker Michael Fullan kan dit door te investeren in doelgerichte relaties met kinderen en door ons bij veranderingen te richten op een beperkt aantal ambitieuze doelen met een doordachte aanpak. Ik vind het de moeite waard om deze ontdekkingsreis binnen SCPO Lelystad samen te ondernemen. Nieuwe vormen van leren en samenwerken brengen op vele manieren inspiratie. Voor leerlingen, leerkrachten, ouders; iedereen in en om de school. Het goede nieuws is: het kan efficiënter, effectiever, maar ook leuker, makkelijker en slimmer. Daarvoor is het van belang dat we bereid zijn om los te laten wat beter kan, maar ook om vast te houden wat goed is. 

 

Willem de Jager,                                                                                          maart 2017

College van Bestuur SCPO Lelystad