Nieuws

17 mei 2017

Maandbericht - "Al lerende leren wij" (5)

Hoop is de ultieme menselijke kracht en het tegenovergestelde van angst. In onzekere tijden is het belangrijk dat we hoop als bron voor succes, veerkracht en geluk goed begrijpen. Hoop is universeel, ongeacht leeftijd, geslacht of inkomen. 

Maandbericht -
De bekende psychiater Viktor Frankl, overlever van de Holocaust, schreef dat de laatste vrijheid die men van de mens kan wegnemen de manier is hoe hij tegenover de omstandigheden staat. Dat is de kern van hoop. Echte hoop schept geen valse verwachtingen, maar is de bron van positieve emoties. Het laat ons nieuwe mogelijkheden zien en stimuleert verandering. 

 

Binnen SCPO Lelystad hebben we niet voor niets gekozen voor de drieslag ‘geloof, hoop en leren’ en daarbij de definitie van Leo Bormans gebruikt: ‘Hoop is optimisme met opgestroopte mouwen’. We hebben in het kalenderjaar 2016 de nodige veranderingen in gang gezet, die onder andere geresulteerd hebben in een positief rekeningresultaat. Het is nu de kunst om de ingeslagen koers financieel voort te zetten en inhoudelijk verder te versterken. De eerste kwartaalrapportage 2017 laat bestendiging van de financiële koers zien. Dat geeft vertrouwen om door te pakken op onderwijskwaliteit, onze ‘core business’.

 

Tijdens een interne studiedag medio mei voor directeuren en interne begeleiders zijn we dieper ingegaan op de stand van het gewas met betrekking tot de aanpak van Continu Verbeteren binnen SCPO Lelystad. We willen bevorderen dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen leren, zelf duidelijk hun doelen stellen en daarover communiceren en verantwoording afleggen. Echt eigenaarschap betekent het beste uit jezelf halen. Samen met anderen blijven leren en ontwikkelen is een continu proces. In de 21e eeuw is het van het grootste belang dat iedereen blijft leren.

 

Eigenaarschap bij leerlingen veronderstelt ook dat leerkrachten, teams en directeuren eigenaar zijn van hun werk, weten waar ze voor staan en een continu lerende attitude hebben. In verbinding en samen met leerlingen, collega’s en omgeving zoeken we naar wat werkt en wat beter kan. Het gaat om continu doelgericht verbeteren van het onderwijs met bijvoorbeeld professionele leergemeenschappen, verbeterteams, gericht HRM-beleid en een sterke focus in de organisatie: hier staan wij voor. Wat je wilt dat kinderen leren, leef je voor in de eigen onderwijspraktijk op alle niveaus. 

 

We doen dit vanuit het gegeven dat het morgen ook weer vandaag is en we dus in theorie niets uit kunnen stellen. Deze kwinkslag kunnen we ook serieus opvatten, omdat alle aan ons toevertrouwde kinderen vandaag en morgen ‘bijzonder’ goed en eigentijds onderwijs verdienen. Het is zoals de vormgever van het concept, Jay Marino, zegt: ‘No one escapes Continuous Improvement.’

 

Willem de Jager                                                                                 mei 2017

College van Bestuur