Nieuws

20 september 2017

Maandbericht - "Al lerende leren wij" (8)

Steeds meer scholen beraden zich over de vraag welke bagage zij de leerlingen van nu mee willen geven om in de toekomstige maatschappij optimaal te kunnen werken, leven en functioneren. 

Maandbericht -
Behalve kennis, zoals talen, rekenen en wiskunde, zien we aandacht voor ‘brede vaardigheden’, ook wel 21e eeuwse vaardigheden genoemd. Voorbeelden van dergelijke vaardigheden zijn zelfregulering, kritisch denken en samenwerking. Om deze vaardigheden te ontwikkelen is een leeromgeving nodig die hiervoor denk-, werk- en leerruimte biedt.

 

Binnen SCPO Lelystad willen we ruimte scheppen voor leerlingen om deze brede vaardigheden te ontwikkelen. Naast kwalificatie vinden we doeldomeinen als burgerschapsvorming en persoonsvorming belangrijk. Vanuit de Stichting delen en ontwikkelen we inzichten over de inhoud en samenstelling van die 21e eeuwse vaardigheden. Zo staan elementen als onderzoekend en ontwerpend leren, eigenaarschap en ICT-geletterdheid prominent op onze onderwijsagenda. Daarnaast is het van belang om, vanuit de context en de cultuur, een schooleigen en beredeneerde keuze te maken.

 

Bij dit alles zijn we ons terdege bewust van het feit dat een dergelijke implementatie valt of staat met de aanwezigheid van voldoende goede en goed gemotiveerde leerkrachten. Juist dit vakmanschap van de leerkracht staat momenteel in het primair onderwijs onder druk. Zo zijn de salarissen in het primair onderwijs relatief laag en is de werkdruk absoluut hoog. Om daar verandering in aan te brengen, is door de vakbonden een staking uitgeroepen op 5 oktober 2017. De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front, zoals de PO-Raad, ondersteunen deze actie om de gezamenlijke boodschap aan de politiek kracht bij te zetten.

 

Als bestuurder van SCPO Lelystad ondersteun ik het doel van de actie. De toenemende werkdruk en de relatief lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat veel leerkrachten zijn gestopt en dat er te weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. De stakingsdag is bovendien niet alleen bedoeld voor de positie van de leerkrachten, maar ook voor de toekomst van onze kinderen en de generaties die volgen. En wie denkt dat kennis duur is, vergist zich in de kosten van onwetendheid. Daarom zullen op 5 oktober 2017 de deuren van onze scholen een dag gesloten blijven.

 

Willem de Jager,

College van Bestuur SCPO Lelystad                                                      september 2017