Nieuws

19 oktober 2017

Maandbericht - "Al lerende leren wij" (9)

Kinderen zijn nieuwsgierig en willen de wereld om hen heen ontdekken. De meeste dingen leren ze door ze gewoon te doen. Zo leren ze fietsen letterlijk met vallen en opstaan. Hun vaardigheid wordt verbeterd door training en ervaring. Langzaam maar zeker wordt hun wereld een beetje groter en willen ze nieuwe dingen onderzoeken. 

Maandbericht -
In ons onderwijs willen we graag aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen en kiezen voor een aanpak die hier zo natuurlijk mogelijk op aansluit. Zo dragen de zogenoemde 21e eeuwse vaardigheden bij aan het ontwikkelen van een onderzoekende houding en willen we hen hiermee voorbereiden op de toekomstige maatschappij. Maar hoe die maatschappij er uit zal zien, weten we niet. Wel weten we dat die er anders uit zal zien dan we ons nu kunnen voorstellen. Daarom willen we ons binnen SCPO Lelystad vooral verder ontwikkelen op onderzoekend en ontwerpend leren.

 

 

Bij onderzoekend en ontwerpend leren voeren leerlingen onderzoek uit op basis van, zoveel mogelijk eigen gestelde, onderzoeksvragen. Ook ontwerpen ze oplossingen voor problemen of verlangens die voor hen op dat moment urgent zijn. Hierdoor ontwikkelen ze competenties die samenhangen met een min of meer wetenschappelijke benadering, door te werk te gaan als onderzoeker of ontwerper. Het proces biedt zowel de leerling als de leerkracht de gelegenheid om tijdens de fasen van onderzoek en ontwerp aandacht te besteden aan het ontwikkelen van die 21e eeuwse vaardigheden.

 

Binnen de basisscholen van SCPO omarmen we de aanpak van onderzoekend en ontwerpend leren en willen we de talenten van kinderen zo beter tot wasdom laten komen. We zien in de dagelijkse schoolpraktijk al mooie voorbeelden van deze manier van werken. We erkennen ook dat het voor onszelf nog een kwestie is van vallen en opstaan; eigenlijk net zoals vroeger met leren fietsen. We willen daarom onze leerkrachten de ruimte geven om inzicht te ontwikkelen in de denk- en werkwijzen die bij het onderzoeken en ontwerpen worden gebruikt. Daarom ook heb ik hierover, samen met Hanno van Keulen (lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding bij Windesheim Flevoland), een notitie geschreven die wellicht nieuwsgierig maakt.

 

Tijdens onze studiedag in Congrescentrum De Pijler, op 4 oktober jl. voor alle werknemers binnen SCPO, hebben we via workshops natuurlijk ook aandacht besteed aan onderzoekend en ontwerpend leren. Daarnaast waren er ook workshops passend binnen onze visie op brede vorming en onze strategie van continu verbeteren. Ik heb genoten van het enthousiasme en de inspiratie! Via de drie projectgroepen Personeel & Identiteit, Passend Onderwijs en Continu Verbeteren zullen we het vuurtje verder proberen aan te wakkeren. Via het opzetten van enkele professionele leergemeenschappen (PLG's) over alle scholen heen willen we nu de eerste concrete vervolgstappen gaan zetten.

    

Willem de Jager                                                                         oktober 2017

College van Bestuur SCPO Lelystad