Nieuws

24 maart 2017

Mooi nieuw schoolplein IKC Het Mozaïek

Vrijdagmorgen 24 maart is het vernieuwde brede schoolplein van IKC Het Mozaïek feestelijk geopend door burgemeester Ina Adema. Het schoolplein heeft een frisse, open en natuurlijke uitstraling gekregen en is nadrukkelijker met de buurt verbonden. Voor de kinderen van IKC Het Mozaïek, een samenwerking van SCPO Lelystad en GO! Kinderopvang, betekent dit dat hun natuurlijke behoefte om te spelen wordt gestimuleerd.

Mooi nieuw schoolplein IKC Het Mozaïek
Spelen is een natuurlijke behoefte van kinderen en het is onze plicht om daar in het onderwijs voldoende tijd en ruimte voor te bieden. "Het geeft kinderen de kans om zichzelf en de omgeving beter te leren kennen, doen-alsof-spel vormt een veilig oefengebied in een gespeelde werkelijkheid" zegt Irma Smegen, auteur en trainer van 'Speel je wijs en speel je mee in Li La Land'.

 

Met de vernieuwing van het schoolplein van IKC Het Mozaïek ontstaat voor de kinderen van de school en de buurt buiten schooltijd een fijne plek waar zij hun vrij spel spontaan kunnen ontwikkelen zonder vooraf door volwassenen opgelegde regels of vooraf gestelde doelen. Een goed schoolplein is ook tijdens schooltijd van belang, omdat uit onderzoek is gebleken dat spelen en bewegen zorgt voor gezonde kinderen én dat meerdere delen in de hersenen actief zijn waardoor er onderling meer verbindingen ontstaan. Dit leidt tot hogere leereffecten.

 

Zo zie je maar dat het mooie, nieuwe plein meerdere doelen tegelijk dient: sociaal, sportief en educatief. Ik wens onze medewerkers en natuurlijk de kinderen van IKC Het Mozaïek veel plezier met hun nieuwe schoolplein!

 

Willem de Jager, College van Bestuur SCPO Lelystad