Nieuws

08 september 2017

NewCityKidz van start op 3Sprong

Het project NewCityKidz is donderdag 7 september van start gegaan op CBS 3Sprong. Bij de aftrap op school las onderwijswethouder Elly van Wageningen een opdrachtbrief voor, waarna de kinderen een bezoek brachten aan de expositie '50 jaar Lelystad' in het Nieuw Land museum (Batavialand).

NewCityKidz van start op 3Sprong
Het project staat in het teken van 50 jaar Lelystad. Het is de bedoeling dat de leerlingen in de geschiedenis én de toekomst van onze eigen woonplaats duiken. Aan de hand van een uitgeschreven lesopbouw, inclusief werkkaarten, kunnen de docenten met de leerlingen aan het werk, waarbij ze kennis maken met allerlei facetten van Lelystad. De kinderen gaan al onderzoekend en ontwerpend aan de slag met de geschiedenis en de toekomst van Lelystad, waarbij ook een toekomstige woonwijk van Lelystad ontworpen wordt.

Met behulp van een aangeleverde grondplaat kunnen de leerlingen een maquette van de door hen ontworpen woonwijk opbouwen. We bieden de leerlingen ook een Doe-Les3D printen aan om kennis te maken met de digitale technieken en om de op te bouwen woonwijk verder in te vullen. De maquette zal samen met de maquettes van andere scholen tentoongesteld worden in de Flevomeer bibliotheek. Het resultaat is een indrukwekkend grote maquette van een door leerlingen ontworpen toekomstig Lelystad. De maquette zal ongeveer 6 x 8 meter zijn en kan bewonderd worden door alle inwoners van Lelystad.

 

Voor de groepen 1 tot en met 5 zal dit een maquette worden van een onderdeel uit een wijk of de stad. U moet dan denken aan een speeltuin, een ziekenhuis, een vliegveld enz… Voor de groepen 6 tot en met 8 wordt het een maquette van één meter bij één meter met een wijk voor de toekomst. De verwachting is dat de resultaten van de groepen op vrijdag 10 november a.s. al op CBS 3Sprong te zien zullen zijn voor ouders. Hiermee gaan zowel de geschiedenis van de 50-jarige stad als de toekomst voor de kinderen leven. Het project sluit naadloos aan op de methode van onderzoekend en ontwerpend leren die binnen de scholen van SCPO Lelystad wordt gehanteerd.

 

Willem de Jager

College van Bestuur SCPO Lelystad