Nieuws

24 januari 2019

Nieuwe arbodienstverlener

Per 1 februari 2019 wordt Zorg van de Zaak onze nieuwe arbodienstverlener. Ook de collega-schoolbesturen (SchOOL, SKO en Eduvier) gaan met hen in zee. Wij zien uit naar de samenwerking en slaan dan ook graag de handen ineen om onze ambities voor elke medewerker waar te maken, nl. om vitaal te zijn, te blijven of (weer) te worden.

Nieuwe arbodienstverlener
Zorg van de Zaak is een landelijke organisatie die nauw samenwerkt met allerlei organisaties op het gebied van preventie en curatieve zorg. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan ziekenhuiszorg, loopbaanadvies, omgaan met eetstoornissen, werk en balans. Hierdoor is een snelle doorverwijzing mogelijk.

Men wil "een wezenlijke bijdrage leveren aan een gezondere, vitalere en gelukkiger samenleving". In de aanpak gaat men bij de beoordeling van de mogelijkheden tot functioneren van mensen uit van het volgende model (ICF):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie kun je vinden op de website van Zorg van de Zaak.

 

Per 1 februari 2019 is Rita Janssen namens Zorg van de Zaak onze nieuwe bedrijfsarts. Rita zal haar spreekuur gaan houden aan de Schans 19-45 te Lelystad.
Zij stelt zich onderstaand zelf voor:

 

Inmiddels ben ik al meer dan 25 jaar als bedrijfsarts werkzaam in de bedrijfsgezondheidszorg. Dit doe ik nog steeds met veel plezier, zowel het begeleiden van de werknemer als de samenwerking met leidinggevenden en HR.

Mensen te kunnen begeleiden tijdens een kwetsbare periode en te zien herstellen -naar een vaak weerbaarder mens-, vind ik een van de mooiste aspecten van mijn werk.

Net zo belangrijk als begeleiding van de individuele medewerker, is de samenwerking met HR en de leidinggevende; ik zie dit als de basis voor de verzuimbegeleiding. Uiteindelijk gaat het immers om de re-integratie in de werkomgeving.

 

Korte lijnen en open communicatie kenmerken mijn werkwijze en geven mij de meeste voldoening. Dit maakt het mogelijk om een coachende rol te vervullen, niet alleen naar de medewerker, maar ook naar management en HR. Een aantal jaar geleden heb ik hiervoor een opleiding tot coach gevolgd.

Het grootste deel van mijn tijd zal ik besteden aan verzuimbegeleiding, met name begeleiding bij re-integratie terug in werk. Daarnaast ben ik er voor medewerkers die gezondheidsklachten hebben die werkgerelateerd zijn, d.w.z. die (deels) veroorzaakt worden door werk, of die een te groot appel doen op normaal functioneren. Meestal leidt dit tot een advies; tijdelijke aanpassing in werk en/of een behandeling of coaching.

 

Serieuze winst valt te behalen bij het 'op tijd signaleren' van de at risk groep: de medewerkers met klachten, maar nog zonder uitval. Hier wil ik graag samen met jullie aan werken.