Nieuws

14 juli 2017

Nieuwe directeur CBS Ichthus

Het bestuur van SCPO Lelystad is verheugd mee te kunnen delen dat we er in geslaagd zijn voor onze CBS Ichthus een nieuwe directeur/schoolleider te benoemen. 

Nieuwe directeur CBS Ichthus
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal Carla Peverelli het stokje overnemen van Wilma van Harten.  De benoemingsadviescommissie (BAC) was eensgezind in haar oordeel en heeft Carla Peverelli unaniem voorgedragen. 

Carla Peverelli (57) heeft veel ervaring in leidinggevende functies bij o.a. NS-Reizigers, Reclassering Nederland en Thuiszorg Flevoland. Recentelijk is zij werkzaam geweest als locatiedirecteur op een basisschool in Oegstgeest en daarvoor als interim-directeur op een basisschool in Leiden. Het is de missie van Carla Peverelli om het persoonlijk- én team-leren te bevorderen ten behoeve van het leren van de kinderen. Als schoolleider stelt zij op een begripvolle en vriendelijke wijze stevige grenzen en hanteert zij het perspectief van hoge verwachtingen.

Het verheugt ons verder dat het team van CBS Ichthus het komend schooljaar onveranderd blijft, waarmee een stevige pedagogische en didactische basis gelegd is.

 

Wilma van Harten blijft binnen SCPO Lelystad werkzaam als directeur/schoolleider op IKC Het Mozaïek. Daarnaast zal zij het komend schooljaar een aantal andere onderwijskundige taken voor de Stichting voor haar rekening nemen. 

 

Willem de Jager, voorzitter College van Bestuur SCPO