Nieuws

13 december 2019

Personeel primair onderwijs krijgt 4,5% salarisverhoging

Op 11 december 2019 hebben de PO-Raad en de vakbonden hun handtekeningen gezet onder het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao voor het primair onderwijs. 

Personeel primair onderwijs krijgt 4,5% salarisverhoging
Succesvolle bemiddeling

 

Onder leiding van bemiddelaar Mariëtte Hamer hebben de partijen afspraken gemaakt over een mooie salarisverhoging voor alle medewerkers en een betere waardering van directeuren en onderwijsondersteuners. De PO-Raad en de vakbonden zetten met dit nieuwe akkoord vervolgstappen in de vernieuwing en verbetering van de cao en de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Het loongebouw wordt geharmoniseerd en de functies van schooldirecteuren en onderwijsondersteuners worden geactualiseerd. Daarmee komt er meer evenwicht in de salarissen in het primair onderwijs. 

 

Het lukte de partijen eerder in november niet om tot een akkoord te komen. Bemiddelaar Mariëtte Hamer heeft er voor gezorgd dat de partijen dichter bij elkaar zijn gekomen en een akkoord hebben gesloten dat past binnen een gedeelde bredere agenda van professionaliseren en het versterken van de aantrekkelijkheid van het primair onderwijs. Dat begint met een mooie loonsverhoging voor de medewerkers.

 

Nieuwe cao tot 1 november 2020

 

Per 1 januari 2020 krijgen alle medewerkers een salarisverhoging van 4,5%. Daarnaast krijgen alle medewerkers in februari 2020 een eenmalige uitkering van 33% van het maandloon en een eenmalig bedrag van 875 euro naar rato van de werktijdfactor. De partijen nemen met dit akkoord hun verantwoordelijkheid en zorgen er voor dat het beschikbare geld naar de medewerkers gaat. De cao loopt tot 1 november 2020.

De partijen realiseren zich dat deze cao de kloof tussen de lonen in het primair en voortgezet onderwijs niet kleiner maakt. De partijen blijven daarom ieder vanuit hun eigen rol aandringen bij het kabinet op structurele investeringen, om daarmee voor nu en in de toekomst aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden te kunnen realiseren.

Het cao-akkoord is pas definitief als werkgevers en werknemers er mee instemmen. Indien dit akkoord definitief wordt, lijkt het mij als bestuurder voor de hand liggend dat we de aangekondigde staking op 30 en 31 januari 2020 weliswaar respecteren (vanuit het stakingsrecht), maar niet automatisch compenseren (iedereen doorbetalen voor niet gewerkte uren). Natuurlijk zullen we er -indien dit aan de orde is- voor zorgen dat het ingehouden salaris hoe dan ook aan onderwijs besteed zal worden.    

 

Wat staat er in het cao-akkoord?

 

  • Leerkrachten, onderwijsondersteuners en schoolleiders krijgen vanaf 1 januari 2020 een loonsverhoging van 4,5 procent.
  • In februari krijgt al het personeel een financiële goedmaker voor de negen maanden dat er geen nieuwe cao lag. Ook krijgt iedereen eenmalig 875 euro, op basis van een voltijdbaan.
  • Ook schooldirecteuren krijgen loonsverhoging; voor de vorige loonstijging kwamen zij niet in aanmerking.
  • Er is een scholingsbudget van 600 euro per jaar per persoon in 2020 en 2021.
  • Er komt aanvullend geboorteverlof voor partners.

 

Willem de Jager,                                                                december 2019

voorzitter College van Bestuur SCPO Lelystad