Nieuws

07 juli 2017

Project 'Lelystad Hoogbegaafd' officieel van start

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting SchOOL, SKO en SCPO Lelystad is het project 'Lelystad Hoogbegaafd' officieel van start gegaan. 

Project 'Lelystad Hoogbegaafd' officieel van start
De drie onderwijsstichtingen hebben het initiatief genomen om gezamenlijk een passend onderwijsaanbod te ontwikkelen, dat specifiek gericht is op de ontwikkeling van de voor het schoolsucces van hoogbegaafde leerlingen cruciale executieve vaardigheden. Dit betreft onder andere het ontwikkelen van leer- en werkstrategieën en leervaardigheden.

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 krijgt het project 'Lelystad Hoogbegaafd' vorm door middel van een speciaal onderwijsarrangement, waaraan hoogbegaafde leerlingen gedurende een dag per week kunnen deelnemen. Dit arrangement is dus aanvullend op het op veel scholen al aanwezige of in ontwikkeling zijnde plusaanbod. Door daarbij samen te werken, willen de besturen synergie ontwikkelen en daarmee een extra kwaliteitsslag maken. Om een dekkend stedelijk netwerk te creëren vindt de uitvoering op drie locaties in de stad plaats. De doelgroep van de pilot bestaat uit de hoogbegaafde leerlingen van alle basisscholen in Lelystad, dus ook kinderen van scholen die niet behoren tot de drie onderwijsstichtingen. 

 

Binnen SCPO Lelystad zal de pilot worden uitgevoerd op CBS De Schakel. Daarnaast blijven komend schooljaar ook 'plusklassen' aanwezig buiten de pilot om op CBS De Wingerd, CBS 3Sprong en CBS De Schakel. Hierdoor denken we gewekte verwachtingen bij ouders en leerlingen op basis van het huidige gedifferentieerde aanbod waar te kunnen blijven maken, ook naar leerlingen toe die niet in aanmerking komen voor deelname aan de pilot 'Lelystad Hoogbegaafd'.

 

Willem de Jager                                                                                     10 juli 2017

College van Bestuur