Nieuws

12 maart 2018

SCPO kiest voor onderzoekend en ontwerpend leren

Op vrijdag 9 maart jl. heeft André Kuipers een Collegetour gegeven voor bijna 600 achtstegroepers uit heel Flevoland, in het Agoratheater in Lelystad. Daarnaast heeft de ondertekening van de intentieverklaring “Flevoland kiest voor onderzoekend en ontwerpend leren” plaatsgevonden. 

SCPO kiest voor onderzoekend en ontwerpend leren
In het afgelopen jaar is door provincie, gemeenten en onderwijs gewerkt aan een visie op onderzoekend en ontwerpend leren als fundament voor het W&T-onderwijs (wetenschap en technologie) op de basisschool.

 

Het is heel bijzonder dat gemeenten en onderwijskoepels uit heel Flevoland zich gezamenlijk achter deze visie scharen. Voor André Kuipers aanleiding om niet alleen zijn Collegetour te geven: hij was daarom graag bereid met ons van gedachten te wisselen over het belang van wetenschap en technologie, en zijn rol als ambassadeur van het Techniekpact. 

Met de intentieverklaring wordt de basis gelegd voor een betere uitwisseling van kennis en ervaring en voor samenwerking op dit thema, dat niet alleen belangrijk is voor de ontwikkeling van elk Flevolands kind, maar ook voor de economische toekomst van onze stad en provincie.

 

Tijdens de ondertekeningsbijeenkomst heb ik in een speech uiteengezet waarom meer ervaringsgericht onderwijs ons enerzijds kan helpen kinderen voor te bereiden op een onbekende toekomst en anderzijds waarom deze vorm van onderwijs eigenlijk van alle tijden is. Leren 0.0 dus  eigenlijk, ofwel ‘back to the future’. Daarnaast heeft Dieter Möckelmann, die ook wel ‘trendwatcher in het onderwijs’ wordt genoemd, een inspirerend verhaal gehouden over het belang van flexibiliteit en aanpassingsvermogen. “Innovatie is het vervullen van vergeten wensen”, zo luidde zijn stelling. En hij is ervan overtuigd dat naast nut en noodzaak van onderzoekend en ontwerpend leren het ook genot, gemak en gewin zal opleveren.

 

Al met al een mooie basis om onderzoekend en ontwerpend leren verder vorm en inhoud te geven binnen de scholen van SCPO. We zijn daar al hard mee bezig en hebben daar ook al mooie voorbeelden van. Het sluit aan op onze visie dat ‘learning by doing’ impliceert dat onderwijs niet zozeer een voorbereiding op het leven is, maar dat onderwijs als het ware het leven zelf is.

 

Willem de Jager, CvB SCPO Lelystad