Nieuws

25 mei 2018

SCPO Lelystad en de AVG

Nieuwe privacywet van kracht

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe, aangescherpte Europese privacywet van kracht. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is ‘een last voor scholen’, zo schrijft De Telegraaf. Zij moeten namelijk extra discreet omgaan met privacy van leerlingen.


SCPO Lelystad en de AVG
De nieuwe privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervalt. De AVG legt meer nadruk op de verantwoordelijkheid van organisaties om aan te tonen dat zij zich aan de wet houden. Dit geldt ook voor onderwijsinstellingen. Aan de ene kant bestaat het risico dat de werkdruk op scholen verder toeneemt en dat de privacyregels tijd en geld kosten. Aan de andere kant is het logisch dat bescherming van persoonsgegevens in toenemende mate een belangrijk thema is.

 

Voor leerlingen, ouders en medewerkers betekent dit dat zij het vertrouwen moeten kunnen hebben dat SCPO Lelystad zorgvuldig omgaat met hun persoonsgegevens. Wij zoeken daarom actief naar manieren om onze leerlingen, ouders en medewerkers, maar ook leveranciers en onderwijspartners te betrekken bij dit onderwerp. Dit doen wij onder andere door het formuleren van een privacy-beleid, waarin naast een door ons geformuleerde privacy-missie en privacy gedragsregels ook wordt aangegeven hoe wij via een privacy programma invulling geven aan de eisen die de AVG op het vlak van de bescherming van persoonsgegevens aan ons stelt. 

 

De privacy-missie van SCPO luidt als volgt:

Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen er op rekenen dat bij SCPO privacy en veiligheid prioriteit hebben. Het bewaken van de vertrouwelijkheid en kwaliteit van informatie is een bouwsteen van onze stichting. In het huidige digitale tijdperk voelen we ons betrokken bij alles wat met deze onderwerpen te maken heeft. We zijn transparant over wat we met gegevens van leerlingen en medewerkers doen en waarom.

In geval van een illegale doorbraak van de beveiliging van onze systemen zullen wij alles in het werk stellen om persoonsgegevens veilig te stellen. Bij een onverhoopt lek van persoonsgegevens zullen wij ouders en medewerkers informeren.

 

Binnen SCPO Lelystad is er een coördinerend privacy-team samengesteld. Ook is de functie van functionaris gegevensbescherming (FG) extern belegd. Met alle relevante partners is inmiddels een nieuwe verwerkersovereenkomst afgesloten. Hierin staan afspraken over het doel en de aard van de verwerking van persoonsgegevens. SCPO voldoet daarmee op tijd aan de eisen die de AVG aan onderwijsinstellingen stelt.

 

Willem de Jager,

College van Bestuur SCPO Lelystad