Nieuws

07 juni 2019

SCPO Lelystad zoekt een nieuwe schoolleider voor CBS De Schakel,

een christelijke basisschool met een mooi, nieuw toekomstperspectief.

SCPO Lelystad zoekt een nieuwe schoolleider voor CBS De Schakel,
SCPO Lelystad zoekt voor CBS De Schakel een nieuwe schoolleider die:

  • mede verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken op de school onder eindverantwoordelijkheid van de directeur;
  • de ambitie heeft om een authentieke schoolleider te worden.

CBS De Schakel is een christelijke basisschool die midden in de samenleving staat. Taal, lezen en rekenen krijgen de meeste onderwijstijd. Kernpunten zijn: een goed pedagogisch klimaat, de leerlingen actief betrekken bij hun eigen leerproces, in educatief partnerschap met ouders samenwerken. Er wordt gekoerst op realisatie van de drieslag ‘één school, één team, één locatie’, waarbij de school medio 2021 gehuisvest zal zijn in een nieuwe accommodatie.