Nieuws

31 juli 2016

SCPO: onderwijs voor de wereld van morgen!

Binnen SCPO Lelystad krijgt onderzoekend en ontwerpend leren steeds nadrukkelijker een plaats op de onderwijsagenda. Bij onderzoekend leren onderzoeken kinderen bijvoorbeeld organismen, objecten en verschijnselen in hun omgeving en doen ze allerlei praktische proefjes.

SCPO: onderwijs voor de wereld van morgen!

Bij ontwerpend leren ontwerpen leerlingen zelf een concreet product. Bij deze vorm van leren wordt gebruik gemaakt van de eenentwintigste eeuwse vaardigheden die leerlingen wegwijs maken in de maatschappij van morgen.

 

Mozaïek

Op donderdag 28 april heeft EMTV voor RTL LifestyleXperience opnames gemaakt bij scholen van SCPO Lelystad in verband met een item over onderzoekend en ontwerpend leren. Op Het Mozaïek zijn leerlingen bezig met het thema aardbevingen en vulkanen. Een deel van de kinderen ontwerpt bij de zandtafel een dorp dat geteisterd wordt door aardbevingen of vulkanen. Een ander groepje doet een webquest op de computer, doet bronnenonderzoek of doet proefjes met aardbevingen en vulkanen. Kortom, verschillende vaardigheden bij één centraal thema.

Kinderen werken samen en vullen elkaar aan. De leraren stellen vragen en volgen de kinderen; de kinderen zoeken uit. De leraren zoeken vervolgens ook weer uit. Zo krijg je een spiraal omhoog en kom je steeds verder in je onderzoek en kom je steeds meer te weten. Zo worden kinderen niet alleen steeds wijzer, maar ook nieuwsgieriger, en gaan ze echt begrijpen waar het over gaat. Bovendien zijn ze veel meer betrokken dan wanneer ze uit een boekje moeten leren.

 

 

3Sprong

Op 3Sprong zien we dat kinderen op verschillende manieren werken aan digitale geletterdheid, waarbij ze op een effectieve en verantwoorde manier gebruik maken van technologie. In de onderbouw wordt gewerkt met smartboards, in de middenbouw met digiborden en in de bovenbouw met laptops. In het project Topondernemers leren ze zo via verschillende technieken wat het is om in het bedrijfsleven actief te zijn. Ook hier gaat het weer om verschillende vaardigheden binnen een projectmatige aanpak.

Op de vraag welke eenentwintigste eeuwse vaardigheden kinderen nu echt nodig hebben, was mijn antwoord:

"Onderzoekend en ontwerpend leren zorgt er voor dat de nieuwsgierigheid bij kinderen wordt gewekt en dat ze kritisch leren denken. Het gaat om meer dan feitenkennis alleen. In die zin willen we een vuurtje aanwakkeren en niet een vat vullen. Zo worden kinderen voorbereid op de samenleving van morgen. We leren immers niet voor de school, maar voor het leven!"

 

Willem de Jager