Home | Nieuws SCPO
 

Nieuwsoverzicht SCPO - pagina 1

24 november 2023

Feestelijke start bouw MFA Botter

"In de jonge stad Lelystad dwaalt de pioniersgeest nog steeds rond. We pakken samen de uitdagingen van vandaag en morgen op, op weg naar een samenleving waar iedereen mee kan doen, talenten kan ontplooien en zich betrokken voelt bij de stad."

(Citaat uit strategische agenda 'Lelystad Next Level', juni 2019)


Lees verder ›
06 oktober 2023

Ruimte voor jouw talent!

We kunnen terugkijken op een mooie en inspirerende stichtingsbrede studiedag, zowel op de scholen als in het Agora Theater.  

 

Tijdens een aantal sessies hebben we ons in de ochtend verdiept in bijvoorbeeld wetenschap en techniek (Mark Mieras), inclusiever onderwijs (Bert Wienen), continu verbeteren (Marijke Broer), digitale geletterdheid (Jan Jaap Klomp) en het werken met jonge kinderen (Tanja Ruiter en Anette de Groot). 

 

Daarna volgde een inspirerend middagprogramma.


Lees verder ›
28 september 2023

Van Januskop naar een duidelijke positie voor schoolbesturen

Schoolbesturen vormen een onmisbaar knooppunt in het bestel tussen school, overheid en de maatschappelijke omgeving, maar de bestuurlijke verhoudingen zijn verstoord geraakt. Dat is de belangrijkste conclusie die de Onderwijsraad trekt in het advies 'Een duidelijke positie voor schoolbesturen' dat op 28 september 2023 gepubliceerd is.
Lees verder ›
08 september 2023

Bouw nieuwe MFA Botter eind 2023 van start

De aanbesteding voor de bouw van de nieuwe Multi Functionele Accommodatie (MFA) Botter is succesvol verlopen. 

Op 1 september 2023 is de opdracht voor het bouwen van de nieuwe MFA definitief gegund aan Jansman Bouw. Het bouwbedrijf start direct met de eerste voorbereidingen en zal eind 2023 beginnen met bouwen. De planning is om het nieuwe gebouw eind 2024 op te leveren. 


Lees verder ›
20 juli 2023

SCPO Lelystad steunt Karaiba school in Gambia

Zonder goed onderwijs is de kans op een goede toekomst vrijwel nihil. Stichting Hand to Hand ondersteunt de Karaiba school in Yuna, Gambia. SCPO Lelystad draagt dit goede doel een warm hart toe en doneert daarom 300 euro. Dit biedt twee kinderen de kans om een jaar naar school te gaan.
Lees verder ›
12 juli 2023

CBS Driestromenland kleurt groen

Het team van CBS Driestromenland heeft keihard gewerkt om de onderwijskwaliteit op basis van de inspectienormen weer op orde te krijgen en is hierin geslaagd! 
Lees verder ›
30 juni 2023

SCPO Lelystad schrapt algemene ouderbijdrage per kind

Het is een maatschappelijke opdracht van het onderwijs om alle kinderen gelijke kansen te bieden. SCPO Lelystad vindt dan ook dat alle kinderen recht hebben op gratis toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig onderwijs. 


Lees verder ›
26 juni 2023

Didactisch coachen op CBS Horizon

Onze scholen staan voor de opdracht om hun onderwijs zo in te richten, dat de leerlingen hun talenten maximaal kunnen ontplooien. Dat vraagt nogal wat van de leerkrachten. Zij zullen, naast de traditionele bekwaamheden, andere bekwaamheden moeten ontwikkelen en leren inzetten. Feedback geven is hierin misschien wel de meest essentiële vaardigheid. 


Lees verder ›
02 juni 2023

SCPO Lelystad heeft aandacht voor digitale geletterdheid

Binnen SCPO Lelystad zetten wij in op toekomstbewust onderwijs. Wij ervaren een urgentie om de digitale vaardigheden van onze leerlingen te bevorderen, omdat het van invloed is op de brede talentontwikkeling en de kansengelijkheid van de kinderen. Digitale geletterdheid ontwikkelen draagt bij aan een goede voorbereiding op hún toekomst.
Lees verder ›
12 mei 2023

Visie op burgerschapsonderwijs vastgesteld

Alle scholen in Nederland hebben een wettelijke opdracht om 'burgerschap' in het onderwijsaanbod op te nemen. Sinds 2021 zijn er nieuwe overheidseisen om deze opgave te bevorderen. We hebben dan ook, mede met het oog op het nieuwe koersplan 2023-2027, een eigen visie op burgerschapsonderwijs geformuleerd voor SCPO Lelystad.
Lees verder ›
1 2 3

Onze scholen