Home | Nieuws SCPO
 

Nieuwsoverzicht SCPO - pagina 2

12 april 2021

Scherpe focus en beredeneerde keuzes

De overheid komt met een forse financiële ondersteuning via het ‘Nationaal Programma Onderwijs’. Hoewel het om een fikse investering gaat, betreft het incidenteel geld. Het onderwijs zou meer gebaat zijn bij een hogere structurele bekostiging. Minder meer, maar structureel.
Lees verder ›
04 februari 2021

Verantwoorde en uitvoerbare heropening scholen

Vanaf dinsdag 9 februari gaan de basisscholen en de kinderdagopvang weer open. Dat heeft het kabinet besloten. Deze heropening gaat vergezeld van aanvullende maatregelen.
Lees verder ›
14 januari 2021

Verlenging lockdown

Het kabinet heeft de lockdown met drie weken verlengd, maar heel misschien mogen basisscholen al eerder hun deuren openen, namelijk op 25 januari. SCPO Lelystad vindt het belangrijk dat basisscholen hun deuren zo snel mogelijk weer kunnen openen, maar alleen als dat veilig en verantwoord kan voor leerlingen en onderwijspersoneel.
Lees verder ›
15 december 2020

Harde lockdown in verband met coronavirus

Het kabinet besloot op 14 december 2020 tot een vergaande lockdown: ook de scholen moeten vanaf woensdag 16 december 2020 hun deuren sluiten.

Dit besluit heeft ons allemaal overvallen, omdat op de routekaart van het kabinet duidelijk stond aangegeven dat het primair en voortgezet onderwijs ook bij een volledige lockdown open zouden blijven. 
Lees verder ›

14 december 2020

Leerkrachten KC Het Mozaïek getraind in mediakunst en creativiteitsontwikkeling

Afgelopen maandag vond bij KC Het Mozaïek in Lelystad de teamtraining Mediakunst en creativiteitsontwikkeling plaats. FleCk-trainers Allerd van den Bremen en Mieke Dols gingen in een ochtend met het voltallige team op interactieve wijze aan de slag met de vraag hoe je met mediakunstlessen creativiteit bij leerlingen kunt stimuleren.
Lees verder ›
18 augustus 2020

Weer naar school!

Bij de start van dit nieuwe schooljaar bezocht journaliste Sanne Bruinsma van De Flevopost onze CBS Horizon. Zij schreef daarover onderstaand artikel. 
Lees verder ›
13 augustus 2020

Opening scholen na de zomervakantie

Maandag 17 augustus openen de scholen van SCPO Lelystad weer hun deuren. Zoals bekend, heeft het kabinet voor de zomervakantie besloten dat scholen voor het primair én voor het voortgezet onderwijs weer volledig open kunnen. 

 
Lees verder ›

01 juli 2020

Pré-Zomerrapportage 2020

 

"I want to be big. I want to touch the world."  George Floyd

 

 

"God took the rejected stone and made him the cornerstone of a movement that is going to change the whole wide world.”  dominee Al Sharpton bij de uitvaart van George Floyd

 

Het debat over gelijke kansen woedt al jaren, maar heeft met de coronacrisis ook binnen SCPO weer extra aandacht gekregen.
Lees verder ›

29 mei 2020

Volledige heropening scholen basisonderwijs

Vanaf 8 juni gaan alle leerlingen weer volledig naar school, met inachtneming van de RIVM-voorschriften. Het protocol voor het volledig openstellen van de basisscholen is inmiddels beschikbaar. Daarom heb ik de belangrijkste zaken hieronder kort samengevat. 
Lees verder ›
20 mei 2020

Eerste kwartaalverslag 2020: tijd en ruimte

De scholen zijn weer open voor contactonderwijs, na weken van onderwijs op afstand. Er is de afgelopen weken veel gezegd en geschreven over wat de 'intelligente lockdown' voor gevolgen heeft voor de leerlingen en het onderwijs. Hoe staan de groepen er voor? En wat betekent dit voor het geven van onderwijs tot de zomervakantie en na de zomervakantie?
Lees verder ›
1 2 3

Onze scholen