Home | Nieuws SCPO
 

Nieuwsoverzicht SCPO - pagina 2

08 december 2022

Ruimte voor goede doelen

Verbinding is het toverwoord
Verbinding met elkaar en de omgeving, met dat als uitgangspunt zijn we gaan kijken naar een goed doel waaraan wij een bijdrage konden leveren. Wat wij ook belangrijk vonden bij het uitzoeken van een goed doel, is dat het geld ook bij kinderen terecht zou komen. Na een aantal doelen bekeken te hebben, zijn we uitgekomen bij de voedselbank.
Lees verder ›
24 november 2022

Kinderen 'ontwikkelen naar eigen aard en aanleg'

"Ongelofelijk toch, hoe Onderwijsministers Dennis Wiersma en Robbert Dijkgraaf zo in extreme mate de 'twee werelden' belichamen in alles wat ze zeggen en doen? 

 


Lees verder ›
07 november 2022

Derde kwartaalrapportage 2022

Aanpak lerarentekort

Op dit moment is er landelijk een tekort van zo’n 9.100 fte aan onderwijzend personeel en 1.100 fte aan schoolleiding. In de CAO PO is, mede door het dichten van de loonkloof, een goede basis gelegd voor een betere arbeidsmarktpositie. Maar daarmee is het oplossen van het tekort nog niet in zicht. Hier is toch echt meer voor nodig. Het personeelstekort vereist dan ook de volle aandacht van het kabinet. Het vraagt bovendien om duurzaam beleid in plaats van tijdelijke en incidentele regelingen en geldstromen.


Lees verder ›
06 oktober 2022

Stichtingsbrede studiedag SCPO Lelystad

Op de Dag van de Leraar organiseren we bij SCPO Lelystad jaarlijks onze stichtingsbrede studiedag en gaan we in dialoog over de vraag hoe we samen vorm, inhoud én tijd en ruimte geven aan bijzonder goed onderwijs. 
Lees verder ›
21 september 2022

Aandachtspunten in de miljoenennota

In de op Prinsjesdag gepresenteerde miljoenennota maakt het kabinet bekend dat het zich zorgen maakt over de 'dalende trend' in de onderwijsprestaties in het basis- en voortgezet onderwijs. De extra investeringen die in de OCW-begroting worden genoemd, waren in de afgelopen maanden al aangekondigd.
Lees verder ›
23 augustus 2022

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur

Zomervakantie betekent voor mij loslaten en ruimte maken in mijn hoofd. Tijd om bij te lezen ook en frisse perspectieven op te doen. Heel toepasselijk las ik in ‘De jacht naar rust’: “Het blijkt voor ons moderne mensen nog niet zo eenvoudig om te rusten en ontspannen samen te leven.” En ook: “Het ritme van de rust is bedoeld om het leven te ordenen, te resetten en te heroriënteren op wat er werkelijk toe doet.” 
Lees verder ›
05 juli 2022

Onderhandelaarsakkoord over nieuwe cao primair onderwijs

Onderhandelaars zijn het eens geworden over een nieuwe cao in het primair onderwijs. Daarin is een loonstijging afgesproken van 4,75% per 1 juli 2022, net als in de cao vo.
Lees verder ›
27 juni 2022

Inclusiever, diverser, gezamenlijker, uitdagender

We zijn ons er inmiddels allemaal van bewust dat niet iedereen gelijke kansen krijgt in ons huidige samenleving. 

Waar je opgroeit, hoeveel je ouders verdienen en naar welke school je gaat, bepalen onder andere je toekomst en of (en hoe) je je talenten kunt ontplooien. Tijdens het ‘Grote Gelijke Kansen Congres’ in Houten van 23 juni jl. heb ik me laten informeren over de stand van zaken op dit moment, maar vooral ook laten inspireren over wat we allemaal kunnen dóen in ons dagelijks leven en in ons werk om kansenongelijkheid tegen te gaan.
Lees verder ›

30 mei 2022

Een kind is meer dan rekenen en taal

Als het gaat over de opdracht van burgerschapsvorming, dan wordt er al snel naar de school gekeken. Dat is niet verwonderlijk, want onderwijs speelt een belangrijke rol in de toerusting van kinderen en jongeren voor hun latere leven.

Functioneren in een democratische samenleving wijst de Onderwijsraad aan als de gemeenschappelijke, verplichte kern van het burgerschapsonderwijs. Kennis daarover en competenties daarvoor vormen de burgerschapsopdracht aan de scholen.
Lees verder ›

16 mei 2022

Focus op taal, rekenen en burgerschap

Jaarlijks toont de Inspectie van het Onderwijs de ontwikkelingen en trends in het onderwijs in het rapport ‘De Staat van het Onderwijs’.

 

Afgelopen jaar stond grotendeels in het teken van corona en de bijbehorende schoolsluitingen en afstandsonderwijs, zo opent ‘De Staat van het Onderwijs 2022’. De Inspectie zag daarbij een enorme inzet van leraren, schoolleiders en bestuurders. Maar door de voortgaande pandemie bleek het nog niet mogelijk om het onderwijs zo te renoveren dat de terugloop van de basisvaardigheden kan worden gestopt, zoals de Inspectie vorig jaar bepleitte. 
Lees verder ›

1 2 3

Onze scholen