Home | Nieuws SCPO
 

Nieuwsoverzicht SCPO - pagina 4

01 april 2020

Update over coronavirus

Alle maatregelen die nu gelden tegen de verspreiding van het coronavirus, worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dit geldt ook voor het onderwijs. 
Lees verder ›
18 maart 2020

Hoed af en diepe buiging!

In 1806 is het klassikaal onderwijs ingevoerd en anno 2020 is het leerstofjaarklassensysteem nog steeds dominant in Nederland. Hoewel op tal van scholen wel veranderingen zijn doorgevoerd, is het onderwijs in de kern niet of nauwelijks veranderd.
Lees verder ›
15 maart 2020

Info ouders/verzorgers van de leerlingen van de scholen van SCPO Lelystad

Op 13 maart jl. hebben wij u geïnformeerd over de aanpak van het coronavirus (COVID-19) in relatie tot ons onderwijs. Vandaag is er spoedoverleg geweest tussen het kabinet, het RIVM en de FMS (Federatie van Medisch Specialisten). Ook met de onderwijsorganisaties is gesproken. Daarom informeren wij u graag nader over de uitkomsten en de betekenis voor ons onderwijs.
Lees verder ›
09 maart 2020

Maandbericht 30 - Brede coalitie roept op tot groot onderhoud onderwijs

Een gezamenlijke, sectoroverstijgende en langetermijnvisie op het onderwijs is nodig om het onderwijs structureel te verbeteren. Een visie die institutionele belangen overstijgt en die niet alleen helderheid biedt aan mensen die in het onderwijs leren en werken, maar ook aan de politiek. 
Lees verder ›
05 maart 2020

Richtlijnen scholen SCPO Lelystad m.b.t. het coronavirus

Onderstaande informatie is op maandag 2 maart jl. gedeeld met de ouders/verzorgers van de leerlingen van de scholen van SCPO Lelystad.
Lees verder ›
04 maart 2020

Veel animo voor meeloopdag in Flevolands onderwijs

Maar liefst 400 geïnteresseerden liepen op 27 februari jl. een dag mee in het Flevolandse basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO en speciaal onderwijs. Het aantal aanmeldingen was boven verwachting groot.
Lees verder ›
05 februari 2020

Meeloopdag onderwijs bij SCPO Lelystad

Ervaar hoe leuk het is om voor de klas te staan! Meld je aan voor de meeloopdag op 27 februari 2020 via www.flevowijs.nl/meeloopdag. Op deze dag kun je meekijken met een leraar, een handje helpen in de klas of zelf een les geven. Dit kan op een school van SCPO Lelystad, maar ook op scholen elders in Flevoland.
Lees verder ›
10 januari 2020

Staken of niet?

Op 11 december 2019 hebben de PO Raad en de onderwijsvakbonden hun handtekening gezet onder het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao voor het primair onderwijs.
Lees verder ›
07 januari 2020

Maandbericht 29 - Eigentijds en doordacht onderwijs

SCPO Lelystad wil in 2020 via eigentijds en doordacht onderwijs meer impact realiseren op het leren en leven van kinderen. 

 
Lees verder ›

1 2 3 4

Onze scholen