Home | Nieuws SCPO
 

Nieuwsoverzicht SCPO - pagina 4

13 augustus 2020

Opening scholen na de zomervakantie

Maandag 17 augustus openen de scholen van SCPO Lelystad weer hun deuren. Zoals bekend, heeft het kabinet voor de zomervakantie besloten dat scholen voor het primair én voor het voortgezet onderwijs weer volledig open kunnen. 

 


Lees verder ›
01 juli 2020

Pré-Zomerrapportage 2020

 

"I want to be big. I want to touch the world."  George Floyd

 

 

"God took the rejected stone and made him the cornerstone of a movement that is going to change the whole wide world.”  dominee Al Sharpton bij de uitvaart van George Floyd

 

Het debat over gelijke kansen woedt al jaren, maar heeft met de coronacrisis ook binnen SCPO weer extra aandacht gekregen.


Lees verder ›
29 mei 2020

Volledige heropening scholen basisonderwijs

Vanaf 8 juni gaan alle leerlingen weer volledig naar school, met inachtneming van de RIVM-voorschriften. Het protocol voor het volledig openstellen van de basisscholen is inmiddels beschikbaar. Daarom heb ik de belangrijkste zaken hieronder kort samengevat. 
Lees verder ›
20 mei 2020

Eerste kwartaalverslag 2020: tijd en ruimte

De scholen zijn weer open voor contactonderwijs, na weken van onderwijs op afstand. Er is de afgelopen weken veel gezegd en geschreven over wat de 'intelligente lockdown' voor gevolgen heeft voor de leerlingen en het onderwijs. Hoe staan de groepen er voor? En wat betekent dit voor het geven van onderwijs tot de zomervakantie en na de zomervakantie?
Lees verder ›
24 april 2020

Voorzichtig meer ruimte voor onderwijs

Dinsdag 21 april heeft het kabinet bekendgemaakt dat we samen doorgaan met de corona-aanpak in Nederland. Alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren, worden verlengd. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren.
Lees verder ›
01 april 2020

Update over coronavirus

Alle maatregelen die nu gelden tegen de verspreiding van het coronavirus, worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dit geldt ook voor het onderwijs. 
Lees verder ›
18 maart 2020

Hoed af en diepe buiging!

In 1806 is het klassikaal onderwijs ingevoerd en anno 2020 is het leerstofjaarklassensysteem nog steeds dominant in Nederland. Hoewel op tal van scholen wel veranderingen zijn doorgevoerd, is het onderwijs in de kern niet of nauwelijks veranderd.
Lees verder ›
15 maart 2020

Info ouders/verzorgers van de leerlingen van de scholen van SCPO Lelystad

Op 13 maart jl. hebben wij u geïnformeerd over de aanpak van het coronavirus (COVID-19) in relatie tot ons onderwijs. Vandaag is er spoedoverleg geweest tussen het kabinet, het RIVM en de FMS (Federatie van Medisch Specialisten). Ook met de onderwijsorganisaties is gesproken. Daarom informeren wij u graag nader over de uitkomsten en de betekenis voor ons onderwijs.
Lees verder ›
09 maart 2020

Maandbericht 30 - Brede coalitie roept op tot groot onderhoud onderwijs

Een gezamenlijke, sectoroverstijgende en langetermijnvisie op het onderwijs is nodig om het onderwijs structureel te verbeteren. Een visie die institutionele belangen overstijgt en die niet alleen helderheid biedt aan mensen die in het onderwijs leren en werken, maar ook aan de politiek. 
Lees verder ›
05 maart 2020

Richtlijnen scholen SCPO Lelystad m.b.t. het coronavirus

Onderstaande informatie is op maandag 2 maart jl. gedeeld met de ouders/verzorgers van de leerlingen van de scholen van SCPO Lelystad.
Lees verder ›
1 2 3 4 5

Onze scholen