Duurzame onderwijsverbetering

07 juni 2021
Het Nationaal Programma Onderwijs biedt ons de mogelijkheid om samen te werken aan duurzame onderwijsverbetering die er toe doet voor de kinderen die aan ons worden toevertrouwd. 

Preview foto
Het NPO

 

Met het NPO is 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld voor het herstel van de gevolgen van de coronacrisis in het onderwijs. Het NPO is grotendeels een incidentele investering, die met name is gericht op de korte termijn. De problemen in het onderwijs zijn echter wel door de pandemie versterkt, maar niet veroorzaakt. De basiscondities in het onderwijs zijn namelijk al langere tijd niet op orde: er is een groeiend lerarentekort, de werkdruk is hoog en de structurele bekostiging is ontoereikend. 

 

De Onderwijsraad

 

Edith Hooge, voorzitter van de Onderwijsraad, stelt: "Er zijn nu herstelmaatregelen nodig om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. Maar alleen herstel is niet genoeg. Verknoop herstelmaatregelen zo snel mogelijk aan duurzame verbetering van het onderwijs en breng de basiscondities voor goed onderwijs op orde. Zodat niet alleen symptomen worden bestreden, maar ook de dieperliggende problemen worden aangepakt."


De Onderwijsraad ziet het NPO dan ook als opmaat voor een noodzakelijke, bredere en blijvende verbetering van het onderwijs. Het is van belang dat het NPO niet alleen een kortlopend geïsoleerd herstelprogramma voor corona-gerelateerde problemen in het onderwijs is, maar dat het wordt verbonden aan structurele investeringen en langetermijnbeleid. De Onderwijsraad constateert verder dat de beperkte looptijd van het NPO en het incidentele karakter hiervoor beperkingen vormen. 

 

SCPO Lelystad


Binnen SCPO Lelystad maken we voor de inzet van NPO-middelen gebruik van de menukaart met bewezen effectieve interventies. Deze menukaart is gebaseerd op de 'Teaching and Learning Toolkit' van de Education Endowment Foundation (EEF). Iedere school redeneert bij de eventuele inzet van de interventies vanuit de specifieke schoolsituatie. Overal werkt immers wel iets, maar niets werkt overal.

 

Continu verbeteren werkt wel op al onze scholen. Het is een proces dat er op gericht is om de dingen die we doen elke dag een beetje beter te doen. We onderzoeken de kritische effecten van ons handelen om er van te leren. Onze scholen worden zich steeds meer bewust van het belang van een continue verbeteraanpak. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in leergemeenschappen en netwerken, al dan niet in combinatie met de toepassing van methoden zoals Lesson Study of expliciete directe instructie (EDI). 

 

Een cultuur van continu verbeteren

 

In de kern draait het voortdurend om het doorgronden van de problemen waar je in de praktijk tegenaan loopt, het experimenteren met mogelijke oplossingen en het borgen van datgene wat werkt. Dit consequent toepassen vraagt van iedereen in de school een actieve bijdrage vanuit eigenaarschap en in onderlinge samenwerking. Een cultuur van continu verbeteren ontstaat als iedereen verantwoordelijkheid neemt.  

Dat kan het beste op basis van concrete vragen uit de praktijk. Daarbij speelt de waaromvraag een cruciale rol. Als we de praktijk vanuit die vraag onderzoeken, ontstaat nadrukkelijk het gevoel dat het onszelf echt 'aangaat'; we voelen ons verbonden. De kans is dan groter dat we echt bereid zijn om te experimenteren met mogelijke oplossingen en ons gedrag aan te passen. 

 

Wat echt telt! 

 

Het mooie van de NPO-subsidie is dat we voor de realisatie extra menskracht kunnen inzetten of extra leer- en werktijd kunnen vrijmaken. Dat zorgt voor minder werkdruk en meer professionele ontwikkeling van zowel individuen als teams. Zo werken we samen aan duurzame onderwijsverbetering die er toe doet voor de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd en dat is wat echt telt!

 

Willem de Jager, bestuurder SCPO Lelystad

Onze scholen