Home | Nieuws SCPO
 

Nieuwsoverzicht SCPO

08 september 2023

Bouw nieuwe MFA Botter eind 2023 van start

De aanbesteding voor de bouw van de nieuwe Multi Functionele Accommodatie (MFA) Botter is succesvol verlopen. 

Op 1 september 2023 is de opdracht voor het bouwen van de nieuwe MFA definitief gegund aan Jansman Bouw. Het bouwbedrijf start direct met de eerste voorbereidingen en zal eind 2023 beginnen met bouwen. De planning is om het nieuwe gebouw eind 2024 op te leveren. 


Lees verder ›
20 juli 2023

SCPO Lelystad steunt Karaiba school in Gambia

Zonder goed onderwijs is de kans op een goede toekomst vrijwel nihil. Stichting Hand to Hand ondersteunt de Karaiba school in Yuna, Gambia. SCPO Lelystad draagt dit goede doel een warm hart toe en doneert daarom 300 euro. Dit biedt twee kinderen de kans om een jaar naar school te gaan.
Lees verder ›
12 juli 2023

CBS Driestromenland kleurt groen

Het team van CBS Driestromenland heeft keihard gewerkt om de onderwijskwaliteit op basis van de inspectienormen weer op orde te krijgen en is hierin geslaagd! 
Lees verder ›
30 juni 2023

SCPO Lelystad schrapt algemene ouderbijdrage per kind

Het is een maatschappelijke opdracht van het onderwijs om alle kinderen gelijke kansen te bieden. SCPO Lelystad vindt dan ook dat alle kinderen recht hebben op gratis toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig onderwijs. 


Lees verder ›
26 juni 2023

Didactisch coachen op CBS Horizon

Onze scholen staan voor de opdracht om hun onderwijs zo in te richten, dat de leerlingen hun talenten maximaal kunnen ontplooien. Dat vraagt nogal wat van de leerkrachten. Zij zullen, naast de traditionele bekwaamheden, andere bekwaamheden moeten ontwikkelen en leren inzetten. Feedback geven is hierin misschien wel de meest essentiële vaardigheid. 


Lees verder ›
02 juni 2023

SCPO Lelystad heeft aandacht voor digitale geletterdheid

Binnen SCPO Lelystad zetten wij in op toekomstbewust onderwijs. Wij ervaren een urgentie om de digitale vaardigheden van onze leerlingen te bevorderen, omdat het van invloed is op de brede talentontwikkeling en de kansengelijkheid van de kinderen. Digitale geletterdheid ontwikkelen draagt bij aan een goede voorbereiding op hún toekomst.
Lees verder ›
12 mei 2023

Visie op burgerschapsonderwijs vastgesteld

Alle scholen in Nederland hebben een wettelijke opdracht om 'burgerschap' in het onderwijsaanbod op te nemen. Sinds 2021 zijn er nieuwe overheidseisen om deze opgave te bevorderen. We hebben dan ook, mede met het oog op het nieuwe koersplan 2023-2027, een eigen visie op burgerschapsonderwijs geformuleerd voor SCPO Lelystad.
Lees verder ›
10 maart 2023

Professionele leergemeenschap (PLG) rekenen

Als Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs (SCPO) Lelystad vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen goed onderwijs krijgen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarom hebben wij de afgelopen zes jaar een professionele leergemeenschap (PLG) rekenen opgezet. Binnen deze PLG komen leerkrachten van verschillende scholen binnen onze stichting regelmatig bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren en te ondersteunen bij het verbeteren van het rekenonderwijs.
Lees verder ›
03 februari 2023

Brede talentontwikkeling

Binnen SCPO Lelystad zetten we in op brede talentontwikkeling, voor zowel onze leerlingen als onze leerkrachten. Het geven van diverse interne cursussen en trainingen is dan ook een belangrijk onderdeel binnen SCPO Lelystad.
Lees verder ›
19 december 2022

Nadere beschouwing decemberbrief lerarenbeleid

Als het probleem het probleem niet is, is de oplossing niet de oplossing’

 

De Tweede Kamer heeft eind 2022 bij de behandeling van de onderwijsbegroting richting gegeven om de tekorten in het onderwijs aan te pakken. 


Lees verder ›
1 2 3

Onze scholen