Onderhandelaarsakkoord over nieuwe cao primair onderwijs

05 juli 2022
Onderhandelaars zijn het eens geworden over een nieuwe cao in het primair onderwijs. Daarin is een loonstijging afgesproken van 4,75% per 1 juli 2022, net als in de cao vo.
Preview foto
 

Eerder dit jaar werd al een akkoord gesloten voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. In dat akkoord werd afgesproken om de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs te dichten, om het jaarloon voor de meeste medewerkers in 2022 te verhogen met minimaal 4%, om de eindejaarsuitkering te verhogen van 6,3% naar 8,33% en om een extra beloning voor schoolleiders te realiseren. Deze impuls voor het primair onderwijs was hard nodig, maar was vooral ook een mooi resultaat om er voor te zorgen dat het aantrekkelijker wordt om in onze sector te werken.

 

Vervolgens werd met het afsluiten van het onderwijsakkoord een forse stap gezet om het personeelstekort aan te pakken en de aantrekkelijkheid van werken in het onderwijs verder te versterken. Het kabinet gaf aan 1,5 miljard euro in het primair en voortgezet onderwijs te willen investeren. In het onderwijsakkoord komen naast het dichten van de loonkloof ook andere onderwerpen aan bod. Zo komen er een arbeidsmarkttoelage voor scholen met veel kwetsbare leerlingen, een arbeidsmarkttoelage voor schoolleiders en ruimte voor professionalisering van leraren. Daarnaast is afgesproken om serieus aan de slag te gaan om de personeelstekorten in het onderwijs te bestrijden. Dat is hard nodig. Daarmee is dit akkoord een belangrijke stap op weg naar goed onderwijs voor alle leerlingen.

 

En dan ligt er nu een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao in het primair onderwijs waarin een loonstijging is afgesproken van 4,75% per 1 juli 2022. Naast de loonstijging van 4,75% krijgen werknemers in het primair onderwijs komende maand eenmalig 500 euro overgemaakt, naar rato van de werktijdfactor. Mensen met een dienstverband van 50 procent krijgen bijvoorbeeld de helft van dat bedrag. Verder zijn afspraken gemaakt over het ouderschapsverlof. De onderhandelaars hebben ook afspraken gemaakt over de invulling van de 65 miljoen euro die minister Wiersma dit voorjaar beschikbaar stelde voor de professionalisering van leraren. Dat geld moet de sector de ruimte geven om extra te investeren in professionaliteit ten behoeve van het verhogen van de basisvaardigheden van leerlingen en het curriculum.

 

De cao in het primair onderwijs is gesloten in het kielzog van de afspraken in het voortgezet onderwijs en houdt met de loonontwikkeling gelijke tred, zodat er geen nieuwe loonkloof ontstaat. Het onderhandelaarsakkoord wordt door alle onderhandelende partijen voorgelegd aan hun achterban. Bij instemming wordt de cao definitief vastgesteld. Maar liefst 96 procent van de AVS-leden (schoolleiders) heeft al vóór het nieuwe onderhandelaarsakkoord CAO PO 2022-2023 gestemd. Enkele positieve geluiden van respondenten: “Goed dat de waardering voor het onderwijs in de salarissen zichtbaar wordt.” “Super bedankt, wat fijn dat dit gelukt is. Ik hoop dat hierdoor meer nieuwe instroom gaat komen voor dit mooie vak!” “Eindelijk na 30 jaar ervaring het idee dat de mensen in het po serieus worden genomen.” En: “Nu kan toch echt niemand meer klagen over de bezoldiging.”

 

Als bestuurder van SCPO Lelystad ben ik van mening dat de onderhandelaars met enige trots kunnen kijken naar dit gezamenlijke resultaat. Met de loonstijging en het dichten van de loonkloof tussen po en vo krijgen onze medewerkers in het po de erkenning en waardering die zij verdienen.

De aanpak van het lerarentekort zal ons de komende tijd nog wel hoofdbrekens kosten, omdat voor de oplossing geen eenvoudige recepten op bestelling verkrijgbaar zijn. Daarnaast is de aandacht vanuit het Rijk om te komen tot echt goede en gezonde schoolgebouwen nog echt onvoldoende. Maar goed, het lege glas is in ieder geval tot de helft gevuld.

 

Willem de Jager,                                                                                                       5 juli 2022

bestuurder SCPO Lelystad

Onze scholen