Onderwijs aan kinderen uit Oekraïne

25 april 2022
In Lelystad gaat het onderwijs aan de Oekraïense kinderen van start. Voor de meivakantie staat dit in het teken van kennismaken en vanaf 9 mei a.s. begint het onderwijsaanbod.
Preview foto
Door de oorlog zijn veel mensen gevlucht uit Oekraïne. Tussen de vluchtelingen die in Nederland aankomen zijn ook veel minderjarige kinderen. De Oekraïense kinderen willen we een warm welkom geven. Het is belangrijk dat deze kinderen snel een plek in het onderwijs krijgen. Zo kunnen zij zoveel mogelijk een normaal leven oppakken. In Lelystad zijn afspraken gemaakt over het onderwijs aan de kinderen. Hiervoor werken de schoolbesturen en kinderopvang samen met de Gemeente en het samenwerkingsverband in een bestuurlijk netwerk.

 

 

Voor welke uitdagingen staan we?

Het is nog niet duidelijk om hoeveel Oekraïense kinderen het gaat en hoe lang ze zullen blijven. Dat maakt de situatie ingewikkeld. Daarnaast verschilt het Nederlandse onderwijssysteem erg van het onderwijs in Oekraïne. De kinderen en hun ouders spreken de Nederlandse taal meestal niet. Natuurlijk realiseren we ons ook dat onze scholen al voor veel uitdagingen staan met de impact van corona en het tekort aan leerkrachten.

 

Hoe pakken we de coördinatie aan?

We werken met een coördinatieteam met medewerkers vanuit meerdere schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden (primair en voortgezet onderwijs), uit zowel Lelystad als Dronten. Zij ontwikkelen het onderwijsaanbod, zorgen voor de inrichting en afstemming van de locaties, zorgen voor communicatie naar de partners en voor een duidelijke toeleiding naar het onderwijs.

 

Hoe verloopt de aanmelding voor het onderwijs?

De aanmelding voor het onderwijs aan de Oekraïense kinderen verloopt via de Gemeente.

 

Ouders melden zich bij de Gemeente Lelystad voor aanmelding voor het onderwijs voor hun kind(eren). Meer informatie via www.lelystad.nl/oekraine.

Voor vragen over het onderwijs in Lelystad: CTOekrainelelystad@POLD.nl.

 

Onze uitgangspunten

  • Kinderen krijgen een warm welkom.
  • We gaan er van uit dat de kinderen tussen de zes maanden en een jaar blijven.
  • We verzorgen een onderwijsaanbod op een centrale onderwijslocatie, in Lelystad in het voormalige SGL-gebouw.
  • We werken met een klein coördinatieteam en met een bestuurlijk overleg.

 

“Het is fijn om te zien dat de organisatie van de tijdelijke voorziening in de SGL in Lelystad goed van de grond komt en dat de hele onderwijsketen zich inzet om de kinderen uit Oekraïne zo goed mogelijk onderwijs te bieden. De situatie vraagt wederom veel van ons. Daarom ben ik blij dat we onze krachten gebundeld hebben en dat er een centrale locatie is ingericht door de Gemeente. We ontlasten onze scholen hiermee zo goed mogelijk. Bovenal vind ik het van belang dat de kinderen gezien worden en zich welkom en veilig voelen. Dat is immers een basis om tot leren te komen.”

 

Willem de Jager,                                                                                               25 april 2022

bestuurder SCPO Lelystad 

Onze scholen