Opening scholen na de zomervakantie

13 augustus 2020
Maandag 17 augustus openen de scholen van SCPO Lelystad weer hun deuren. Zoals bekend, heeft het kabinet voor de zomervakantie besloten dat scholen voor het primair én voor het voortgezet onderwijs weer volledig open kunnen. 

 


Preview foto
Richtlijnen RIVM nog steeds van kracht 

 

Opening van de scholen gebeurt uiteraard met inachtneming van de bekende maatregelen. Zo blijft het cruciaal dat we ons houden aan de basisregels op het gebied van hygiëne en dat men met klachten thuisblijft. Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school en de BSO mogen. Voor het primair onderwijs geldt dat alle leerlingen alle dagen naar school gaan. Ook geldt voor het primair onderwijs dat leerlingen onderling en leerlingen en onderwijspersoneel geen 1,5 meter afstand hoeven te houden tot elkaar. Leraren en andere volwassenen binnen de school houden wel 1,5 meter afstand tot elkaar. 

 

Het uitgangspunt is dus dat alle leerlingen fysiek onderwijs op school volgen. Daarbij blijven de algemene richtlijnen van het RIVM die voor de hele samenleving gelden, ook voor scholen van toepassing. Dat betekent:

  • Volwassenen houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.
  • Iedereen wast regelmatig de handen.
  • Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen.
  • Iedereen werkt na lestijd zoveel mogelijk thuis.

 

Ontwikkelingsgericht onderwijs

 

Het kabinet heeft ons gevraagd om goed na te denken over de manier waarop wij ons verhouden tot de nieuwe werkelijkheid. Moet het onderwijs zich opnieuw uitvinden? Of kunnen we het best terugvallen in traditioneel gedrag? En wat wordt het ‘nieuwe normaal’? Dat zijn belangrijke vragen bij het kijken naar onze toekomst. Binnen SCPO Lelystad willen we niet koersen ‘op de automatische piloot’, maar hebben we een nadrukkelijke focus op richting.

 

Onze scholen hebben een beweging in gang gezet op weg naar ontwikkelingsgericht onderwijs. Dat is onderwijs dat antwoord geeft op de vragen: “Wat kan ik doen voor deze leerling, in deze situatie, op dit moment, in deze fase van de ontwikkeling van de leerling en hoe kan ik dat als leraar of als schoolleider op de juiste wijze begeleiden?” Het kind moet in zijn ontwikkeling diepgaand worden benaderd. Betekenisvol leren moet daarom een steeds grotere rol gaan spelen in ons onderwijs. 

 

Uit onderwijsonderzoek blijkt het volgende:

  • Leerlingen leren ‘dieper’ wanneer ze ‘schoolse’ kennis kunnen toepassen in echte problemen en wanneer ze deelnemen aan projecten die langdurige betrokkenheid en samenwerking vereisen.
  • Actieve leerervaringen hebben meer impact op de prestaties van de leerling dan welke andere variabel ook, inclusief het effect dat achtergrond en eerdere prestaties hebben op leerprestaties.
  • Leerlingen zijn het meest succesvol wanneer ze naast ‘gewoon leren’ ook leren hóé ze moeten leren.

 

De (digitale) leeromgeving

 

Betekenisvol onderwijs waarbij meer recht gedaan wordt aan verschillen tussen leerlingen; het vraagt nogal wat van de school en de leraar. Het vraagt ook wat van de leerplannen, de leermiddelen en de systemen waarmee we ons onderwijs inrichten. De digitale leeromgeving zal hierdoor aan betekenis winnen. Hier ligt dan ook een opdracht voor ons allen. We willen zo goed mogelijk onderwijs bieden aan alle leerlingen die aan ons worden toevertrouwd. Daarbij worden de zin en richting van ons onderwijs bepaald door drie domeinen: kwalificatie (weten en doen), socialisatie (samenleven) en persoonswording (zijn). 

 

We benutten hierbij de kracht van elkaars aanwezigheid en voelen ons verbonden met elkaar. Samen zijn we SCPO! We erkennen ook de kracht van verscheidenheid en we respecteren en waarderen elkaar. En bovenal leren we van elkaar, ook komend schooljaar!

 

Willem de Jager,                                                              augustus 2020

bestuurder SCPO Lelystad

Onze scholen