Richtlijnen scholen SCPO Lelystad m.b.t. het coronavirus

05 maart 2020
Onderstaande informatie is op maandag 2 maart jl. gedeeld met de ouders/verzorgers van de leerlingen van de scholen van SCPO Lelystad.

Preview foto
Wellicht vraagt u zich af of er maatregelen genomen moeten worden in verband met het coronavirus (COVID-19). Het RIVM meldt dat dit niet nodig is. Het instituut geeft op zijn website, https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19, duidelijke informatie over het coronavirus. Binnen de scholen van SCPO Lelystad volgen we deze berichtgeving op de voet en zullen we de (eventuele) aanwijzingen opvolgen.  

 

Naast de informatie van het RIVM, houdt ook de PO-Raad ons regelmatig op de hoogte van informatie over het coronavirus (COVID-19) die van belang is voor basisscholen. Ten slotte houden we ook de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de gaten. Bovendien kunnen scholen bij vragen en voor adviezen naar aanleiding van de situatie in de eigen regio terecht bij de regionale GGD.

 

Het RIVM geeft als algemene tips dezelfde adviezen als de adviezen die bij een flinke griepepidemie gegeven worden:

- Was je handen regelmatig;

- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog (niet in je handen);                            

- Gebruik papieren zakdoeken.

 

Kinderen die in een gebied zijn geweest waar het virus heerst en die verkoudheidsverschijnselen vertonen, moeten thuis goed uitzieken. Bij koorts dient contact opgenomen te worden met de huisarts, zo luidt het advies. 

 

Mocht u en/of uw kind(eren) besmet zijn met het coronavirus, wilt u dat dan meteen bij de directeur van de school melden? De school kan dan passende maatregelen nemen.

 

Wij blijven het nieuws over de verspreiding van het coronavirus volgen. Indien er zich wijzigingen voordoen, dan volgen wij het advies van de GGD Flevoland. Wij zullen dergelijke informatie uiteraard met u delen.

 

Willem de Jager,

voorzitter College van Bestuur

Onze scholen