Scholen SCPO Lelystad vieren dat zij continu verbeteren

03 juni 2021
In de afgelopen week heeft Karin Böning, coördinator van de professionele leergemeenschap (PLG) Continu Verbeteren, de scholen van SCPO Lelystad in het zonnetje gezet met een plant en een bedankkaart.

Preview foto
Karin: "Sinds vorig schooljaar coördineer ik de PLG Continu Verbeteren, waaraan vertegenwoordigers van alle SCPO-scholen deelnemen. Dit zijn 3Sprong, Driestromenland, Horizon, Ichthus, Het Mozaïek, De Schakel, De Vogelveste en De Wingerd. Samen werken wij conform het gedachtengoed van Jay Marino: continu verbeteren. Tijdens een studiedag van de gezamenlijke scholen, op de Dag van de Leraar, heeft Jay Marino enkele jaren geleden de aftrap gegeven. Een inspirerend verhaal, dat nu echt vorm begint te krijgen binnen onze scholen."

 

 

 

Zo werkt elke SCPO-school op basis van een heldere, zelf geformuleerde, visie en missie en worden er kwaliteitsinstrumenten gebruikt, waarmee doelen worden (bij)gesteld en geëvalueerd. Karin: "Alle SCPO-scholen zijn in beweging en laten groei zien ten aanzien van continu verbeteren. Bij continu verbeteren hoort ook dat je successen viert. Deze plant staat voor de groei die de scholen laten zien."

 

Bestuurder Willem de Jager heeft het initiatief omarmd en vult aan: "Samen continu verbeteren betekent voor mij dat we de kwaliteit van ons onderwijs vasthouden, verbeteren, verdiepen en verduurzamen. Mooi om te merken dat teamleren echt onderdeel is geworden van onze stichtingscultuur!"

 

Onze scholen