Update over coronavirus

01 april 2020
Alle maatregelen die nu gelden tegen de verspreiding van het coronavirus, worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dit geldt ook voor het onderwijs. 

Preview foto
Omdat 28 april midden in de meivakantie valt, gaan leerlingen dus tot en met die vakantie niet naar school.

Het kabinet heeft de besluiten dinsdagavond 31 maart bekendgemaakt. Het ministerie van OCW zegt in het Corona Onderwijsbulletin: “Ondanks de uitzonderlijke situatie waar we momenteel in verkeren, gaat de door de school aangehouden meivakantie door. Een tijd waarin kinderen vrije tijd hebben en ook leraren vrij zijn.” En: “Om de noodopvang in deze uitzonderlijke situatie te kunnen continueren tot in elk geval 28 april -en mogelijk langer- zullen de onderwijs- en de kinderopvangsector samen met OCW en SZW de tijd tot eind april gebruiken om samen na te denken over scenario’s met betrekking tot de opvang tijdens de meivakantie.”

 

Minister-president Rutte vertelde verder dat we na 28 april nog niet meteen teruggaan naar de normale situatie. We moeten in de meivakantie ook nog zoveel mogelijk binnen blijven. Een week voor 28 april zal het kabinet de situatie opnieuw bekijken en horen we hoe het verder gaat na 28 april en na de meivakantie.

Rutte sprak ook zijn bewondering uit voor het aanpassingsvermogen van scholen en ouders. Ik sluit me graag bij deze woorden van de premier aan.

 

Er is de afgelopen weken keihard gewerkt aan het verzorgen van afstandsonderwijs (al dan niet digitaal) en het opvangen van kinderen van ouders met vitale beroepen. Ik ben onder de indruk van wat onze schoolteams in korte tijd weten te realiseren. Dat is echt klasse! Onze principes daarbij zijn helder: we leggen de lat hoog, maar zijn niet onredelijk. We doen ons best, maar beseffen ook dat dit geen sprintje is. 


Het onderwijs moet anders georganiseerd worden, nu de kinderen thuis zijn. We vinden het ook nu belangrijk, dat de leerkracht daarbij het contact met de kinderen blijft onderhouden. Dat is essentieel om te komen tot goed onderwijs. De leerkracht is de professional en deze weet het best welke ondersteuning het kind nodig heeft om tot leren te komen, ook op afstand.

In deze periode is het belangrijk om naar elkaar om te zien. Speciale aandacht hebben we voor de kwetsbare leerlingen. We houden een vinger aan de pols en bespreken met andere betrokken partijen, zoals gemeente en jeugdzorg, welke oplossingen er mogelijk zijn om alle kinderen goed te kunnen blijven begeleiden. Daarnaast denken we ook na over wat er nodig is om de scholen straks op een verantwoorde wijze weer te openen. Hoe kunnen we de leerlingen, leerkrachten en andere medewerkers dan onder veilige en goede omstandigheden laten leren en werken? 

 

Ten slotte, het bieden van onderwijs op afstand vraagt om creativiteit, flexibiliteit en vindingrijkheid van scholen. Deze tijd vraagt veel van onze medewerkers, maar zeker ook van ouders en verzorgers. We hebben uw medewerking en aanpassingsvermogen keihard nodig. Of, in de woorden van de premier: “Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.”

 

Willem de Jager,                                                                             1 april 2020

bestuurder SCPO Lelystad

Onze scholen