Veel animo voor meeloopdag in Flevolands onderwijs

04 maart 2020
Maar liefst 400 geïnteresseerden liepen op 27 februari jl. een dag mee in het Flevolandse basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO en speciaal onderwijs. Het aantal aanmeldingen was boven verwachting groot.

Preview foto
Tijdens deze meeloopdag zetten scholen in Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Almere hun deuren open voor mensen die eens wilden ervaren hoe het is om voor de klas te staan.

De 'Kom in de klas' meeloopdag is ontstaan uit het regionale 'Actieplan aanpak lerarentekort' en werd georganiseerd door het onderwijsverband Flevowijs, de overige betrokken onderwijsbesturen in de provincie en door de gemeenten Almere en Lelystad.

Vorig jaar werd het evenement voor het eerst georganiseerd in het Lelystadse basisonderwijs; toen was er al veel animo. "En het aantal aanmeldingen was ook deze keer weer boven verwachting", laat organisator Flevowijs weten. "Voor 400 van de ruim 450 aanmeldingen hebben we uiteindelijk een mooi plekje voor de klas kunnen vinden."

 

Ook SCPO Lelystad verwelkomde geïnteresseerden

“Het oplopende lerarentekort is een urgent probleem dat onze aandacht vraagt. Wij willen graag laten zien hoe betekenisvol een baan in het onderwijs is. Daarnaast blijven wij ons richting de minister inzetten voor rechtvaardige salarissen en vermindering van de werkdruk. Dat maakt het onderwijs nog interessanter voor nieuwe leerkrachten”, aldus Willem de Jager (bestuur SCPO Lelystad).

 

Fors lerarentekort

In Flevoland is op enkele plaatsen sprake van een fors lerarentekort. Op andere plaatsen zijn die tekorten er nu misschien nog niet, maar de vooruitzichten wijzen daar wel op. Het doel van de meeloopdag is inwoners te enthousiasmeren voor het onderwijs door hen te laten ervaren wat het vak inhoudt.

De meeloopdag eindigde voor de deelnemers met een gezamenlijke bijeenkomst. Hier konden zij met elkaar ervaringen van de dag uitwisselen en informatie krijgen over de opleidings- en loopbaanmogelijkheden in het onderwijs van de verschillende schoolbesturen en lerarenopleidingen.

"Ik ben heel blij met het grote aantal deelnemers aan deze meeloopdag. Dat laat zien dat er gelukkig nog heel veel mensen zijn die onze jeugd willen ondersteunen in hun ontwikkeling. En dat is natuurlijk van belang voor ons allemaal. De jeugd is immers onze toekomst", aldus de Lelystadse wethouder Elly van Wageningen.

Onze scholen