Verlenging lockdown

14 januari 2021
Het kabinet heeft de lockdown met drie weken verlengd, maar heel misschien mogen basisscholen al eerder hun deuren openen, namelijk op 25 januari. SCPO Lelystad vindt het belangrijk dat basisscholen hun deuren zo snel mogelijk weer kunnen openen, maar alleen als dat veilig en verantwoord kan voor leerlingen en onderwijspersoneel.

Preview foto
College van Bestuur

Bestuurder Willem de Jager: “We willen niets liever dan dat onze leerlingen allemaal weer fysiek naar school kunnen. Op die manier kunnen we onze kerntaak op het gebied van onderwijs, namelijk het zekerstellen van de kwaliteit en het bieden van gelijke leerkansen aan alle kinderen, het best waarmaken. We snappen echter ook de gezondheidsoverwegingen heel goed. Veiligheid staat voorop. Daarom wachten we de uitkomsten van het RIVM-onderzoek naar de Britse variant van het coronavirus en de gevolgen daarvan eerst af.”

 

 

Noodopvang

De druk op noodopvang die onze scholen organiseren voor leerlingen van ouders met cruciale beroepen en voor kwetsbare leerlingen, neemt ondertussen toe. We vangen beduidend meer leerlingen op dan tijdens de eerste lockdown in het voorjaar. De PO-Raad en het ministerie van OCW zijn overeengekomen dat scholen niet aan het onmogelijke worden gehouden: mocht het op een school organisatorisch niet mogelijk zijn alle leerlingen op te vangen die een beroep doen op de noodopvang, dan kan de schoolleiding hierin een eigen afweging maken en prioriteiten stellen. Daarnaast communiceren we ook helder dat noodopvang in principe geen regulier onderwijs is, maar er vooral voor zorgt dat ouders met een cruciaal beroep hun werk kunnen uitoefenen en dat leerlingen in een kwetsbare positie extra worden ondersteund. 

 

Neusverkouden kinderen

Mogen neusverkouden kinderen wel naar de noodopvang? Het RIVM heeft inmiddels de Handreiking bij neusverkouden kinderen herzien naar aanleiding van het aangepaste testbeleid voor kinderen onder de 12 jaar. Kinderen tot en met 12 jaar laten zich testen bij klachten die passen bij COVID-19, zoals neusverkoudheid in combinatie met hoesten, koorts en/of benauwdheid. Kinderen tot en met 12 jaar met alleen verkoudheidsklachten mogen naar de noodopvang en naar school zodra de scholen weer open mogen. 

 

Geen gefaseerde openstelling

Mocht blijken dat het niet verantwoord is om scholen in het primair onderwijs op 25 januari weer te openen, dan zullen de scholen van SCPO Lelystad zoveel mogelijk afstandsonderwijs in combinatie met noodopvang blijven verzorgen. Een gefaseerde openstelling met halve klassen of halve dagen lesgeven, is wat mij betreft geen goede optie vanwege werkdruk, personeelstekort en onrust die dat met zich meebrengt voor het onderwijs, leerlingen, ouders en kinderopvangpartners. Bovenal geldt dat wij ons houden aan de aangescherpte landelijke protocollen die gelden vanaf 12 januari.  

  

Onderwijsachterstanden

Diverse onderzoeken laten zien dat leerlingen achterstanden hebben opgelopen tijdens de eerste lockdown. We zullen ons binnen SCPO Lelystad dan ook tot het uiterste inspannen om ons onderwijs toch de positieve gelijkmaker te laten zijn. Daarbij geldt als basisregel dat elk talent telt.

 

 

Drs. W. (Willem) de Jager,                                                                14 januari 2021

Bestuurder SCPO Lelystad  

Onze scholen