Vervroegde kerstvakantie

15 december 2021
Vanwege de opmars van de omikronvariant en alle onzekerheden die daarmee gepaard gaan, sluiten onze basisscholen vanaf volgende week maandag de deuren voor een vervroegde kerstvakantie, vijf dagen eerder dan normaal.

Preview foto
Het kabinet heeft besloten dat scholen hun deuren moeten sluiten vanaf uiterlijk dinsdag 21 december. Binnen SCPO Lelystad zal geen gebruik worden gemaakt van de zogenoemde ‘coulance-maandag’, juist omdat die ‘coulance’ het doel ondermijnt. Het kabinet hoopt immers met de vervroegde schoolsluiting te voorkomen dat op school besmette kinderen gedurende de kerstdagen oudere familieleden besmetten, met nieuwe druk op de ziekenhuizen tot gevolg. Het kabinet komt daarmee dan toch tegemoet aan de wens van het Outbreak Management Team (OMT), dat de afgelopen weken herhaaldelijk aandrong op verlenging van de kerstvakantie.

 

Van scholen wordt verwacht dat ze wel noodopvang regelen voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en voor kwetsbare leerlingen. Scholen hoeven geen afstandsonderwijs te organiseren!

 

Met de PO-Raad vindt SCPO Lelystad dat de late besluitvorming onnodig veel onrust met zich meebrengt voor scholen, onderwijspersoneel, ouders en leerlingen.

Bij heldere en tijdige besluitvorming was het mogelijk geweest alles goed te regelen. "Onze scholen zetten zich in om de noodopvang te organiseren voor kwetsbare kinderen en voor kinderen waarvan ouders een cruciaal beroep hebben, omdat we weten hoe belangrijk dit is. Maar van scholen kan niet het onmogelijke worden verwacht. Daar vragen we begrip voor."

 

De belangrijkste punten uit het kabinetsbesluit:

  • Scholen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs geven vanaf uiterlijk dinsdag 21 december (binnen SCPO Lelystad vanaf maandag 20 december) geen fysiek les op school.  
  • Scholen hoeven geen onderwijs op afstand te organiseren (hetgeen we binnen SCPO Lelystad dan ook niet doen). Van scholen wordt wel verwacht dat zij noodopvang regelen voor leerlingen van ouders met een cruciaal beroep (minimaal 1 ouder) en voor kwetsbare kinderen. Het kabinet roept ouders op alleen gebruik te maken van de noodopvang als het echt niet anders kan!  
  • De bso sluit eveneens uiterlijk dinsdag 21 december de deuren. De bso gaat in principe na de kerstdagen weer open. 
  • Het kabinet roept ouders op om kinderen zoveel mogelijk in de thuisbubbel te houden, de week voor kerst. 

Ten slotte wil ik hier nogmaals een diepe buiging maken richting al onze medewerkers die, veelal onder moeilijke omstandigheden, hun uiterste best hebben gedaan om ook het afgelopen jaar goed onderwijs te bieden voor alle aan ons toevertrouwde kinderen. Daar ben ik trots op!

 

"Keep safe, keep well

and most of all

keep the faith

we will get through this together"

 

 

 

Willem de Jager, bestuurder SCPO Lelystad

Onze scholen