Visual van het coherentieraamwerk

01 juni 2021
Preview foto
Naast de alom bekende placemat / afbeelding van het lotusdiagram, is nu ook een visual van het coherentieraamwerk gemaakt!

Onze scholen