Volledige heropening scholen basisonderwijs

29 mei 2020
Vanaf 8 juni gaan alle leerlingen weer volledig naar school, met inachtneming van de RIVM-voorschriften. Het protocol voor het volledig openstellen van de basisscholen is inmiddels beschikbaar. Daarom heb ik de belangrijkste zaken hieronder kort samengevat. 

Preview foto
Bij de volledige opening zijn scholen en werknemers niet gehouden aan het onmogelijke. Het is en blijft een kwestie van over en weer vooral het gezonde verstand gebruiken. Of, zoals premier Mark Rutte eerder al aangaf: "Het is van belang om je vooral te houden aan de algemene regels en zelf na te blijven denken." 

 

 

Algemeen geldende regels

Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de volgende regels van toepassing op de scholen in het basisonderwijs:

 

 1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.
 2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 3. Tussen personeelsleden en leerlingen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
 4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
 5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.
 6. De school zorgt er voor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
 7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.
 8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
 9. De school gaat zo snel mogelijk met de kinderopvang in overleg over de nieuwe inrichting van de dag. 

De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:

Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:

 • Neusverkoudheid.
 • Hoesten.
 • Moeilijk ademen/benauwdheid.
 • Tijdelijk minder ruiken en proeven.
 • Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.

Personeelsleden met bovengenoemde (luchtweg)klachten blijven eveneens thuis.

 

Ruimte voor maatwerk

Het is vanzelfsprekend eigen schoolbeleid hoe invulling te gaan geven aan het lesaanbod. Over deze praktische invulling van de wijzigingen en de wijze waarop de school de periode tot aan de zomervakantie gaat invullen, zal iedere directeur ouders en verzorgers zelf informeren. De nieuwe leersituatie start vanaf 8 juni. Een aantal zaken zal werkende weg meer vorm en inhoud krijgen. We rekenen daarbij op begrip van ouders en verzorgers. En ik herhaal mijn eerdere woorden: wat kan, dat kan en doen we graag. Maar wat niet haalbaar is, dat kan niet en dat doen we dus ook niet.

 

Scholen wordt dringend geadviseerd zeer terughoudend te zijn met groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, musicals en excursies. Voor al deze activiteiten gelden de algemene richtlijnen vanuit de overheid m.b.t. bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod, het beperken van verplaatsingen in de openbare ruimte enz. De uiteindelijke afweging hierover zal primair op schoolniveau gemaakt moeten worden, in overleg met de MR en eventueel de Veiligheidsregio, binnen de richtlijnen van het RIVM. Indien een groepsactiviteit georganiseerd wordt, dan vindt deze bij voorkeur buiten en in de eigen vaste klas of groep plaats.

 

Met ingang van 8 juni wordt door scholen geen noodopvang meer aangeboden.

 

Willem de Jager,                                                                29 mei 2020

bestuurder SCPO Lelystad

Onze scholen