CBS De Wingerd op weg naar nieuwbouw

SCPO Lelystad gaat samen met Stichting SchOOL en GO! Kinderopvang een nieuw Kindcentrum (KC) Voorhof bouwen voor kinderen van 0 tot 12 jaar in de Atolwijk Oost in Lelystad. Deze samenwerking biedt in de toekomst een doorlopende leerlijn voor kinderen van zowel de Atolwijk als de wijken eromheen en biedt de mogelijkheid tot verdere samenwerking tussen de twee basisscholen en […]

Prachtige nieuwbouw vordert gestaag

De nieuwbouw van MFA Botter vordert gestaag. In de multifunctionele accommodatie is straks allereerst plaats voor de kinderen en medewerkers van CBS De Schakel (SCPO Lelystad) en KDV Villa Kakelbont (GO! Kinderopvang). Ook komen er activiteitenruimten voor de buurt in die beheerd worden door Welzijn Lelystad. Het consultatiebureau (Icare) en een grote gymzaal completeren het […]

Jonge kinderen stimuleren tot rijk spel

Hoe kunnen wij ons onderwijs aan kleuters nog beter maken? Die vraag stond centraal tijdens ons onderwijscafé ‘Spelen in uitdagende hoeken’ op onze CBS Horizon op 28 februari 2024. ‘Juf Bianca’ (Oldenbeuving) heeft ons tijdens de interactieve sessie geïnspireerd en geïnformeerd over hoe we het beste uit jonge kinderen kunnen halen. Jonge kinderen leren door […]

SCPO Lelystad is volop in beweging!

Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. Op drie plekken in de stad zijn de voorbereidingen begonnen voor (vervangende) nieuwbouw. In Lelystad Zuid, de nieuwe uitleglocatie ZuiderC, gaan we een heel nieuw kindcentrum realiseren samen met KidzAhoy. In de Voorhof, Atolwijk Oost, wordt gewerkt aan een nieuw kindcentrum voor onze cbs De Wingerd samen met obs […]

Nieuwjaarsreceptie met de collega’s

Traditiegetrouw kwamen we gisteren met de collega’s samen voor een nieuwjaarsreceptie. Op locatie CBS 3Sprong praatten we bij en keken we vol verwachting vooruit naar wat dit jaar ons brengt. Ook in 2024 biedt het Koersplan SCPO Lelystad 2023-2027 ons focus en houvast bij de keuzes die we maken. Daarbij blijven we vernieuwen. Tijdens de […]

Onthulling bouwbord

Feestelijke start bouw MFA Botter “In de jonge stad Lelystad dwaalt de pioniersgeest nog steeds rond. We pakken samen de uitdagingen van vandaag en morgen op, op weg naar een samenleving waar iedereen mee kan doen, talenten kan ontplooien en zich betrokken voelt bij de stad.” (Citaat uit strategische agenda ‘Lelystad Next Level’, juni 2019) […]

Bouw van gezamenlijk kindcentrum volgens de Reggio Emilia-pedagogiek

SCPO Lelystad (basisonderwijs) en Kidz Ahoy (kinderopvang) gaan samen ‘op ontdekkingsreis’. In Warande ontwikkelen zij een nieuw kindcentrum, gebaseerd op de Reggio Emilia-pedagogiek. De oplevering van het kindcentrum staat voor het begin van het schooljaar 2024-2025 gepland. Reggio Emilia is een stad in Noord-Italië. Pedagoog-filosoof Loris Malaguzzi ontwikkelde hier ruim vijftig jaar geleden samen met […]

Digitale versie Koersplan SCPO Lelystad 2023-2027 beschikbaar

SCPO Lelystad staat voor betekenisvol, boeiend en toekomstbewust onderwijs. Ons onderwijs werd door de jaren heen gevormd. Elke periode kende zijn eigen vragen en behoeftes. Sommige veranderingen bleken een succes, waar we bij andere veranderingen tot de conclusie kwamen dat ze niet bijdroegen aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Alles wat ooit vanzelfsprekend was, wordt […]