Feestelijke start bouw MFA Botter

“In de jonge stad Lelystad dwaalt de pioniersgeest nog steeds rond. We pakken samen de uitdagingen van vandaag en morgen op, op weg naar een samenleving waar iedereen mee kan doen, talenten kan ontplooien en zich betrokken voelt bij de stad.”
(Citaat uit strategische agenda ‘Lelystad Next Level’, juni 2019)

Op donderdag 23 november jl. beleefden wij een mooi moment door samen met partners het startsein te geven voor de bouw van MFA de Botter die de leerlingen en medewerkers van onze CBS De Schakel een rijke leer- en werkomgeving zal bieden! Hieronder het persbericht dat de Gemeente Lelystad hierover op haar website heeft geplaatst.
Leerlingen van CBS De Schakel en kinderen van GO! Kinderopvang verrichtten samen met wethouder Dennis Grimbergen, Marieke Voogt (Welzijn Lelystad), Willem de Jager (SCPO) en Wendy Wesselingh (GO! Kinderopvang) de officiële handeling. In de MFA komen activiteitenruimten voor de buurt en is ruimte voor Welzijn Lelystad en Icare (consultatiebureau), gecombineerd met huisvesting voor CBS De Schakel, GO! Kinderopvang en een gymzaal.
“De nieuwe MFA vormt straks het hart van de wijk”, aldus wethouder Dennis Grimbergen. “Het wordt een gebouw waar verschillende functies, zoals onderwijs, sporten en samenkomen centraal staan”.

Groen en onderscheidend

Bij het ontwerpen van de nieuwbouw van MFA is rekening gehouden met de ambitie van de Gemeente om groen en onderscheidend te bouwen. Zo wordt het gebouw energieneutraal gebouwd, wordt het gasloos en wordt voor de schoolfunctie voldaan aan de eisen van Frisse Scholen klasse B. Dit betekent een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu. Een gezond binnenmilieu houdt onder meer in een goed geventileerd gebouw, dat een positieve bijdrage levert aan het leervermogen, de creativiteit en gezondheid van leerlingen en leerkrachten.

Goede huisvesting is belangrijk voor goed onderwijs

Wethouder Dennis Grimbergen is verheugd dat de bouw van MFA de Botter nu van start gaat. “Goede huisvesting is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. Daarnaast is het belangrijk voor Lelystad dat onze voorzieningen meegroeien met de groei van de stad.”