College van Bestuur

De missie van SCPO in een notendop:

 

'Het gaat in het onderwijs niet om het vullen van een emmer, maar om het aansteken van een vuur'. 

Elk kind voelt zich bij ons gezien, gewaardeerd en gestimuleerd. Daarbij denken wij in mogelijkheden, gaan we uit van het positieve en blijven we leren en ontwikkelen. Ook voelen we ons verantwoordelijk voor en bouwen we mee aan de maatschappij en zijn we toekomstgericht. Onze missie 'geloof, hoop én leren' motiveert ons om een cultuur van 'elke dag samen een beetje beter' te creëren. Zo verzorgt SCPO Lelystad primair onderwijs op christelijke grondslag. Zo bieden wij de aan ons toevertrouwde kinderen, via 'bijzonder' goed onderwijs, een veilige plek waar zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. Zo willen we niet afvinken, maar aanvonken. 

 

Willem de Jager,

College van Bestuur

 

 

 

 

 

College van Bestuur