Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Stichting CPO Lelystad bestaat uit de volgende leden:

 

De heer A.M. (Sander) Post Voorzitter
Mevrouw P. (Priscilla) Kruk Penningmeester
Mevrouw W.A. (Wendy) Raaff Secretaris
De heer J. (Jan) Korf Lid
Mevrouw C.D. (Carina) van Dijk Lid

 

Stichting CPO Lelystad hanteert het Raad van Toezichtmodel. Dit betekent dat de leden van de Raad van Toezicht belast zijn met de intern toezichthoudende taak, terwijl het College van Bestuur belast is met het besturen van de organisatie.

 

De Raad van Toezicht van Stichting CPO Lelystad maakt bij de uitoefening van het integraal toezicht op de organisatie gebruik van een intern toezichtkader. Naast het intern toezichtkader hanteert de Raad van Toezicht het Plan van Aanpak en het Ondernemingsplan van het College van Bestuur als toetsingskaders.