Home | Over SCPO | College van Bestuur
 

College van Bestuur

'Brede talentontwikkeling door betekenisvol onderwijs in een boeiende omgeving, voor de inclusieve samenleving van morgen.' Zo luidt de missie van SCPO Lelystad.

 

Onze scholen hebben de pedagogische opdracht om goed, geïnspireerd onderwijs te bieden, waarin ruimte en aandacht is voor alle geloofs- en levensovertuigingen. Onze wortels liggen in de christelijke traditie. Op onze scholen wordt op eigentijdse wijze uiting gegeven aan onze identiteit. Alle gezinnen en onderwijsprofessionals die zich in onze waarden herkennen, zijn welkom bij SCPO Lelystad.

De kernwaarden die aan ons handelen en onze keuzes richting geven, zijn: 'vertrouwen, verbonden en verantwoordelijk'. Dit betekent dat we ruimte bieden aan talentontwikkeling op basis van vertrouwen en veiligheid; dat we ons verbonden voelen met elkaar en dat we verschillen waarderen; dat we talent en lef stimuleren door verantwoordelijkheid te geven en te nemen.

Goed onderwijs is voor ons meer dan meetbare 'opbrengsten'. Het draait in ons onderwijs om de drieslag 'kwalificatie, socialisatie en persoonswording'. Wij richten ons op brede talentontwikkeling, waarin ook aandacht is voor verwonderen over, zorgdragen voor, aandacht geven aan, houden van….... Dat is misschien niet altijd meetbaar, maar wel merkbaar. Dat doet ertoe!

 

Willem de Jager,

College van Bestuur

 

 

 

 

 

Onze scholen