Privacy Policy

Op 25 mei 2018 is de nieuwe, aangescherpte Europese privacywet van kracht geworden, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In verband hiermee heeft SCPO Lelystad haar beleid ten aanzien van privacy en de verwerking van persoonsgegevens opnieuw gedefinieerd en omschreven in het Privacyreglement verwerking persoonsgegevens SCPO Lelystad.

Tevens is er een meldingsformulier voor datalekken ontwikkeld.

Voor de verwerking van persoonsgegevens conformeren alle medewerkers van de Stichting zich aan het document Gedragsregels ten aanzien van privacy, geldend binnen SCPO Lelystad. SCPO Lelystad beschikt over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met onze FG. Deze is telefonisch bereikbaar op 06-10034778 of per e-mail op f.h.petersen@icloud.com.

Als privacy statement geldt: “Wij garanderen professionaliteit met betrekking tot privacy-veiligheid”.