SCPO Lelystad gaat samen met Stichting SchOOL en GO! Kinderopvang een nieuw Kindcentrum (KC) Voorhof bouwen voor kinderen van 0 tot 12 jaar in de Atolwijk Oost in Lelystad.

Deze samenwerking biedt in de toekomst een doorlopende leerlijn voor kinderen van zowel de Atolwijk als de wijken eromheen en biedt de mogelijkheid tot verdere samenwerking tussen de twee basisscholen en de kinderopvang. Er zal sprake zijn van een rijke leer- en werkplaats in een mooie, groene omgeving.

De huidige huisvesting van de scholen CBS De Wingerd (SCPO), OBS De Regenboog, kinderdagverblijf De Kleurfontein en de gymzaal zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van toekomstbewust onderwijs. Voor SCPO Lelystad zijn betrokkenheid, welbevinden en verbondenheid belangrijke pijlers.

Met het afbreken van de huidige gymzaal is er een concreet begin gemaakt met de overgang van oud naar nieuw. Tijdens het vervangende nieuwbouwproces kunnen beide scholen gelukkig gewoon  open blijven.