StellaNova
Kindcentrum Stella Nova IN AANBOUW!
scpo_website_hetmozaiek_home_1_
Kindcentrum Het Mozaïek

Kempenaar 21-06
8231 GD Lelystad

logo_4_
CBS Ichthus

Middelgronden 17
8223 ZL Lelystad

scpo_website_horizon_home_1_
CBS Horizon

Wold 18-26
8225 AN Lelystad

scpo_website_driestromenland_home_1_
CBS Driestromenland

Voorstraat 336
8226 KA Lelystad

2017_logo_wingerd
CBS De Wingerd

Voorhof 1
8212 CA Lelystad

logo_1_
SBO De Vogelveste

De Veste 18-40
8231 JV Lelystad

2019_logo_de_schakel
CBS De Schakel

Botter 40-77
8243 KW Lelystad

2019_logo_3sprong
CBS 3Sprong

Pauwenburg 2
8226 TA Lelystad

×

Geocoding Error Occured.

Tried to Geocode:

Error Type:

Please be sure to follow the tutorial on how to setup the Google APIs required for the Advanced Google Map Widget.

Google Map API Key Tutorial

Onze scholen

SCPO Lelystad is de stichting voor christelijk primair onderwijs in Lelystad, met acht scholen voor regulier basisonderwijs en één school voor speciaal basisonderwijs.

Kindcentrum Stella Nova IN AANBOUW!

SCPO Lelystad (basisonderwijs) en Kidz Ahoy (kinderopvang) gaan samen ‘op ontdekkingsreis’. in de nieuwe wijk ZuiderC, grenzend aan Warande in Lelystad Zuid, ontwikkelen zij een nieuw kindcentrum, gebaseerd op de Reggiopedagogiek.

SCPO Lelystad (primair onderwijs) en Kidz Ahoy (KDV & BSO) hebben besloten om samen op ontdekkingsreis te gaan en een nieuw kindcentrum te ontwikkelen dat gebaseerd is op de pedagogiek van Reggio Emilia.

Vanaf de geboorte zijn kinderen nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Gretig gaan ze met al hun zintuigen op onderzoek uit en ontdekken ze wat hun mogelijkheden zijn. Door een stimulerende omgeving kunnen we hun kansen vergroten. Een belangrijk principe is het ‘activiteitsprincipe’, waarbij de nadruk ligt op de eigen kracht en de eigen activiteit van kinderen binnen de kinderopvang en het onderwijs.

Kenmerkend voor de Reggiopedagogiek is de manier waarop de kindcentra zijn gebouwd en ingericht, namelijk vanuit de gedachte dat de ruimte als ‘derde pedagoog’ kan functioneren. Dit vormt nog steeds een inspiratiebron in het onderwijs. Zo ook voor SCPO Lelystad en Kidz Ahoy. Deze inspiratie willen we samen concreet maken in ons nieuw te bouwen kindcentrum Stella Nova.

Stella Nova betekent ‘nieuwe ster’ in het Latijn. We zien ieder kind dat bij ons binnen wandelt als een nieuwe ster die wij willen laten stralen. We zetten de deur voor de kinderen open, maar ze moeten er wel zelf doorheen stappen en hun eigen leven leren leiden. Daar moeten we ze ook voor toerusten.


Bezoekadres

https://kindcentrumzuiderc.nl
Kindcentrum Het Mozaïek

Het ‘nieuwe’ Mozaïek is een kindcentrum waar opvang en onderwijs naadloos in elkaar overgaan.
Onze school werkt met de vijf sterren van het sterrenschool-concept;

  • open van 7.30 tot 18.30 uur,
  • kinderen leren in één pedagogisch klimaat,
  • maatwerk voor ieder kind,
  • nadruk op rekenen, taal en lezen,
  • binding met de buurt en veel aandacht voor zelfbewustzijnsontwikkeling en leven in verbondenheid.

Bezoekadres

Kempenaar 21-06
8231 GD Lelystad

0320-240536
http://www.hetmozaiek-lelystad.nl
CBS Ichthus

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren dat ieder mens een eigen verantwoordelijkheid heeft naar zijn/haar omgeving; dat kinderen leren om anderen in hun waarde te laten en te accepteren zoals ze zijn; dat je fouten mag maken en kansen krijgt om die te herstellen; dat kinderen eigen waarden ontwikkelen.
Op onze school willen we kinderen een uitdagende, maar ook veilige, plezierige leeromgeving bieden. Daarbij vinden we het belangrijk dat kinderen de nodige basiskennis aanleren en kansen krijgen hun creativiteit te ontwikkelen. Voor ons is ieder kind uniek en daarom streven wij naar een schoolomgeving waarbinnen ieder kind persoonlijke aandacht en onderwijs op maat ontvangt. Wij nodigen u van harte uit om hierin met ons mee te werken en te leven.


Bezoekadres

Middelgronden 17
8223 ZL Lelystad

0320-221612
http://www.pcbs-ichthus.nl
CBS Horizon

Binnenstappen in basisschool Horizon is binnenstappen in een school waar kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen.
Op Horizon leren de kinderen niet alleen hun “blik” op zichzelf te richten, maar ook op een ander, op de wereld om hen heen en op hun toekomst. Samen met de ouders werken we aan de groei en ontwikkeling van de kinderen.Onze slogan is: Horizon brengt je in beweging!


Bezoekadres

Wold 18-26
8225 AN Lelystad

0320 247920
http://www.horizonlelystad.nl
CBS Driestromenland

Driestromenland is gelegen in de Waterwijk. Alle straten hier dragen de naam van een groter of kleiner water, op de Voorstraat na. In al dat water te midden van al die straten ligt land. Tweestromenland is het begin van de Bijbelse openbaring. In plaats van twee- is gekozen voor Driestromenland.


Bezoekadres

Voorstraat 336
8226 KA Lelystad

0320-251393
http://www.driestromenland.nl
CBS De Wingerd

Op onze site kunt u heel veel praktische informatie vinden over de school, maar u vindt hier ook nieuwsbrieven en foto’s van diverse activiteiten.
De Wingerd ligt in een rustige wijk aan de oostkant van de Atol. De school telt ongeveer 200 leerlingen en heeft een betrokken team van 15 personeelsleden. Het gebouw biedt voldoende ruimte voor onderwijsactiviteiten van allerlei aard. Naast de school staat een gymnastiekzaal. De voor- en naschoolse opvang zijn naast de school ondergebracht bij GO! Kinderopvang.


Bezoekadres

Voorhof 1
8212 CA Lelystad

0320-222745
http://www.wingerdlelystad.nl
SBO De Vogelveste

De Vogelveste is de christelijke school voor Speciaal Basis Onderwijs in Lelystad.
Het onderwijs op onze school is bedoeld voor kinderen die meer en andere begeleiding nodig hebben dan op een gewone basisschool mogelijk is. Om de kinderen tot hun recht te laten komen biedt De Vogelveste deze kinderen een vertrouwde, veilige plek. Er is een leeromgeving van rust, waarin kinderen leren en groeien.


Bezoekadres

De Veste 18-40
8231 JV Lelystad

0320-232869
http://www.vogelveste.nl
CBS De Schakel

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Een basisschool kies je dan ook met zorg. Scholen verschillen steeds meer; in werkwijzen, identiteit, sfeer, resultaten en kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker.


Bezoekadres

Botter 40-77
8243 KW Lelystad

0320-413001
http://www.schakellelystad.nl
CBS 3Sprong

Stap binnen bij basisschool 3Sprong en je betreedt een bruisende wereld waar kinderen, ouders en leerkrachten zich direct thuis voelen! Hier draait het niet alleen om het ontwikkelen van de kinderen, maar ook om het verruimen van hun horizon. Samen met ouders zetten we in op groei en ontwikkeling. We maken graag een afspraak met u om u de school te laten zien en om u het een en ander over onze school te vertellen.


Bezoekadres

Pauwenburg 2
8226 TA Lelystad

0320 258025
http://www.3sprong.net