Overzicht scholen SCPO Lelystad

Kindcentrum Het Mozaïek

 

Het ‘Nieuwe’ Mozaïek is een kindcentrum waar opvang en onderwijs naadloos in elkaar overgaan.

Onze school werkt met de vijf sterren van het sterren-schoolconcept;

  • open van 7.30 tot 18.30 uur,
  • kinderen leren in één pedagogisch klimaat,
  • maatwerk voor ieder kind,
  • nadruk op rekenen, taal en lezen,
  • binding met de buurt en veel aandacht voor zelfbewustzijnsontwikkeling en leven in verbondenheid.

 Kempenaar 21-06
8231 GD Lelystad
0320-240536
http://www.hetmozaiek-lelystad.nl